Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Wzrost cen gruntów rolnych

Bułgaria: Wzrost cen gruntów rolnych

W Bułgarii prognozuje się wzrost cen gruntów rolnych o 10 – 15% na przestrzeni lat 2013 – 2014. Stawka renty gruntowej podniesie się nieco szybciej, o około 15 – 20% rocznie – informuje wiceprzewodniczący Bułgarskiego Stowarzyszenia Właścicieli Gruntów Rolnych (BASZZ), Radosław Manołow.

Średnia cena gruntów rolnych za hektar w bieżącym roku wynosi 5000 – 6000 BGN (ok. 12 – 13 tys. PLN).  W zależności od różnych czynników, 1 ha gruntu kosztuje zatem od 1000 – 10 tys. BGN (2200 – 22 tys. PLN).

Na chwilę obecną średnia stawka renty gruntowej wynosi 350 – 400 BGN/ha (770 – 880 PLN), w 2011 było to 300 BGN/ha (660 PLN), w 2010 – 240 BGN/ha (528 PLN). W niektórych miejscach, jak np. w okolicy Dobricz (pn. – wsch. Bułgaria), wysokość renty gruntowej wynosi nawet 500 – 900 BGN/ha (ok. 1100 – 1900 PLN). Na wysokość ceny wpływają m. in. takie czynniki, jak jakość ziemi i sposób jej uprawiania oraz wysokość pozyskiwanych subsydiów.

Średnia wartość zawieranych transakcji wzrosła od 1410 BGN (3100 PLN) w 2002 roku do 4400 BGN (ok. 9700 PLN) za hektar w 2011 r., wliczając w to transakcje zawierane między krewnymi i powiązanymi osobami, które nie odzwierciedlają cen rynkowych.

Od 2002 roku obroty na rynku wzrosły o 21 mln BGN (ok. 46 mln. PLN), osiągając w 2011 roku 521 mln BGN (ponad 1 mld. PLN), a powierzchnia sprzedawanych gruntów wzrosła od  35500 ha w 2002 r. do ponad 11,85 mln ha w 2011 r.

W latach 2011 – 2012 grunty rolne zaczęli wykupywać inwestorzy z innych branż, lokując w ten sposób część swoich finansów. Niektórzy z nich stoją obecnie na czele przedsiębiorstw rolnych, w których rozpoczynają się procedury kompensacji gruntów, planowane są też nawodnienia i plantacje.

Przedsiębiorcy twierdzą, że od 20 lat nie było tak dobrego okresu dla rolnictwa, nie tylko pod względem cen gruntów, ale i warunków klimatycznych. Ponadto banki zaczęły przekonywać się do udzielania kredytów na zakup gruntów rolnych, gdyż stanowią one bardzo dobre zabezpieczenie pożyczki.

Źródło: investor.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE