Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Wzrost produkcji i sprzedaży żywności ekologicznej

Bułgaria: Wzrost produkcji i sprzedaży żywności ekologicznej

źródło-dnevnik.bg

Od czasu pojawienia się na rynku bułgarskim produktów ekologicznych (2006 r.), w sektorze rolniczym  zarejestrowano znaczny wzrost ich sprzedaży, osiągając w ubiegłym roku 40%. Według przedstawicieli Organic Trade Association (OTA), w bieżącym roku wzrost powinien nadal się utrzymać, osiągając 25% w stosunku do 2012 roku.

Pomimo, że sprzedaż rośnie, producenci będą musieli poradzić sobie ze spełnieniem standardów unijnych, co nie będzie możliwe bez funduszy płynących z Unii Europejskiej czy funduszy państwowych.

OTA pokłada nadzieję w sklepach ekologicznych, których liczba z roku na rok rośnie (obecnie jest ich ok. 400), oraz w sprzedaży internetowej – która przynosi zysk dwukrotnie wyższy.

W porównaniu z krajami zachodnimi, sprzedaż żywności ekologicznej w Bułgarii jest wciąż niska. Według danych OTA, większa część tych produktów pochodzi z importu. Przedstawiciele bułgarskiej organizacji Bioprodukty, tłumaczą zaistniałą sytuację tym, że w kraju jest wciąż mało rozwinięta ekologiczna hodowla zwierząt i przetwórstwo surowców. Rozwój ekologicznego rolnictwa, który powinien był się rozwinąć w latach 2007 – 2013, pozostał jedynie na papierze.

Ministerstwo Rolnictwa całkowicie popiera produkcję żywności ekologicznej, tym bardziej, że idzie za tym wzrost zatrudnienia, szczególnie w regionach wiejskich. Nowa polityka rolna UE przewiduje również pomoc materialną dla przedsiębiorców małych firm i rolnictwa ekologicznego.

Ministerstwo rozpoczęło w Sofii kampanię promującą zdrową, ekologiczną żywność, która do końca kwietnia zostanie przeprowadzona jeszcze w kilku większych miastach Bułgarii.

 

Źródło: capital.bg, dnevnik.bg

 

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE