Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Wzrost produkcji tytoniu w 2012 roku

Bułgaria: Wzrost produkcji tytoniu w 2012 roku

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Producentów Tytoniu (NAT), Cwetan Filew ogłosił, że w ciągu 2012 roku przewidywany jest wzrost produkcji tytoniu o 20 – 40%. Spowodowane jest to zmianami w Ustawie o Wyrobach Tytoniowych i Producentach Tytoniu, które rząd przyjął w zeszłym roku. Dotyczą one przede wszystkim liberalizacji rynku i zniesienia licencji. Zmiany w Ustawie warunkują również wzrost cen wyrobów tytoniowych o 40 – 50%.
Krajowe Stowarzyszenie Producentów Tytoniu rozwija swoją działalność poprzez budowę jednostek administracyjnych na terenie kraju. Pierwsze biuro regionalne zostanie otworzone w Dulowie, w obwodzie Silistra, a następnie w Kyrdżali i Goce Dełczew.
Pod koniec zeszłego miesiąca prezes Filew ogłosił, że Stowarzyszenie przygotowuje projekt długoterminowej strategii rozwoju produkcji tytoniu w Bułgarii zgodny z wymogami Europejskiej polityki gospodarczej na okres programowania 2014 – 2020.

Źródło: econ.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE