Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Wzrost zainteresowania kupnem gruntów rolnych

Bułgaria: Wzrost zainteresowania kupnem gruntów rolnych

Wzrasta zainteresowanie kupnem gruntów rolnych. Szczególnie chętnie nabywane są ziemie pod uprawy trwałe. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat ilość transakcji znacznie wzrosła, przy czym najaktywniejszymi kupcami są wciąż najemcy.

Według prognoz Bułgarskiego Stowarzyszenia Właścicieli Gruntów Rolnych (BASZZ), również ceny gruntów będą wzrastać w ciągu najbliższych lat.

Główną przyczyną zwiększania się liczby chętnych do zakupu ziem uprawnych są subsydia ze środków UE, przyznawane według powierzchni uprawianej ziemi. Ponadto kryzys sprawił, że inwestorzy z innych sektorów zainteresowali się nieruchomościami rolnymi.

Najbardziej poszukiwane grunty znajdują się na terenie płn-zach. Bułgarii – w rejonie Dobrudży, gdzie ceny sięgają nawet 14000 BGN (ok. 29 tys. PLN) za ha.

W znacznym stopniu wzrosły też wymagania odnośnie kupowanej ziemi. Obecnie nabywcy poszukują gruntów o większej powierzchni i wysokiej jakości, ważna jest też dogodna lokalizacja. Przykładowo na niżej położonych terenach zainteresowanie kupnem jest wysokie i 1 ha gruntu sprzedaje się za około 7000 BGN (14700 PLN). Natomiast ceny mniejszych, rozproszonych poletek na terenach górzystych osiągają jedynie 3500 BGN (ok. 7300 PLN) za ha.

Oczekuje się, że w tym roku liczba zawieranych transakcji przewyższy ubiegłoroczną o 5-6%, co oznacza sprzedaż ponad 150 tys. ha gruntów rolnych.

 

Źródło: cross.bg, blitz.bg, news.expert.bg

About Marta Sajdek

KOMENTARZE