Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria zajmuje środkowe miejsce w absorpcji środków z UE

Bułgaria zajmuje środkowe miejsce w absorpcji środków z UE

Minister ds. funduszy europejskich, Tomisław Donczew ogłosił, że w 2011 roku Komisja Europejska przyznała Bułgarii tyle samo środków, ile w okresie 2007 – 2010. Na chwilę obecną z Bułgarią uzgodnione zostało przeznaczenie 66% z 15,6 mld BGN (ok. 33,54 mld zł). Dalsze 20% zostało już rozliczone, a blisko 15% stanowią środki ponownie przynane Bułgarii, a wcześniej wstrzymane przez Brukselę.  Minister przypomniał słowa komisarza UE ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna, który przed kilkoma dniami powiedział, że Bułgaria coraz lepiej radzi sobie z wykorzystywaniem funduszy europejskich i zdołała w ubiegłym roku nadrobić zaległości.

W tym samym czasie wynikł spór pomiędzy Donczewem a ministrem finansów Simeonem Diankowem w sprawie koordynacji projektów realizowanych z funduszy europejskich. Powodem jest zmiana zaproponowana przez Ministerstwo Finansów, dzięki której Diankow będzie mógł uczestniczyć w negocjacjach odnośnie pozyskiwania funduszy. Donczew obawia się jednak, że to doprowadzi do rozbieżności między nimi.

 

Tekst i zdjęcie: monitor.bg, tłum. i red. Małgorzata Marczak

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE