Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Zanotowano spadek w „szarej strefie”

Bułgaria: Zanotowano spadek w „szarej strefie”

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Totju Mładenow ogłosił, że poziom „szarej strefy” w gospodarce państwa zmniejszył się o 7 punktów procentowych w ciągu ostatnich dwóch lat. Ten spadek jest widoczny również wśród osób pracujących bez umów – o 57%.

Do chwili obecnej 70% firm i związków zawodowych porozumiało się w kwestii minimalnego progu ubezpieczeniowego. Z jednej strony ta umowa pomaga pracownikom, z drugiej – firmom, szczególnie w odniesieniu do nieuczciwej konkurencji w sektorze.

Minister Mładenow zaznaczył zwiększającą się liczbę powstających firm w Bułgarii, które coraz częściej zwracają uwagę na dobre warunki pracy i kwalifikacje swoich pracowników. Firmy coraz częściej oferują pracę młodym ludziom.

Przez ostatnie trzy lata ponad 700 tys. osób w Bułgarii skorzystało z ofert szkoleniowych czy zdobycia dodatkowych kwalifikacji, realizowanych dzięki Europejskim Funduszom Społecznym.

W raporcie Komisji Europejskiej dotyczącym realizacji programu konwergencji i krajowego programu reform zaznaczono, że Bułgaria traci rocznie z tytułu nie płacenia podatku VAT ponad 25 mld BGN (około 53 mld PLN). Według Komisji, taka gospodarka stanowi 1/3 PKB.

 

Źródło: btvnews.bg, bgonair.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE