Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Zgoda na wydobycie złota w Brezniku

Bułgaria: Zgoda na wydobycie złota w Brezniku

capital.bg

Bułgarska spółka Thrace Resources – własność Asarel Medet AD – otrzymała zgodę od Regionalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Perniku (RIOSW) na realizację projektu inwestycyjnego, dotyczącego wydobycia i przetwarzania rud złota ze złóż w pobliżu miejscowości Breznik. Dzięki pozytywnej decyzji Inspektoratu spółka będzie mogła ubiegać się o koncesję wydobywczą, która umożliwi m.in. prace geologiczne i zatrudnienie co najmniej 50 osób jeszcze w tym roku.

Projekt Thrace Resources przewiduje poszerzenie obszaru „Breznik” znajdującego się na terenie złóż „Milin Kamyk” w pobliżu miasta. Ruda ma być wydobywana metodą podziemną, a następnie przerabiana na koncentrat w zakładzie wzbogacania rud znajdującym się na terenie kompleksu o powierzchni 220 ha. Według założeń roczne wydobycie surowca ma wynosić ok. 300 tys. ton, z których ma powstawać 45-50 tys. ton koncentratu.

Przewiduje się trzy etapy realizacji projektu: poszukiwanie złoża, budowa obiektów oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu. Całość może potrwać nawet pięć lat. Proces wydobywczy z kolei ma trwać 11 lat, po czym spółka w ciągu dwóch lat będzie zobowiązana do likwidacji kopalni i rekultywacji terenu.

Inwestycja została oszacowana na 120 mln BGN (254,4 mln PLN). Spółka zobowiązała się do otwarcia ponad 400 miejsc pracy w czasie eksploatacji oraz 540 na czas budowy kompleksu.

 

Żródło: capital.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE