Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Zielona gwiazdka dla hoteli oferujących ekoprodukty
źródło-inews.bg

Bułgaria: Zielona gwiazdka dla hoteli oferujących ekoprodukty

Wiceminister ds. Turystyki, Branimir Botew, podczas spotkania z przedstawicielami środowiska biznesowego zaproponował, aby jedna z gwizdek, które są przydzielane hotelom, była koloru zielonego. Dla turystów będzie to informacja, że hotel w swoim menu oferuje ekoprodukty i potrawy tradycyjne.

W uzasadnieniu wiceminister podkreślił ograniczoną możliwość sprzedaży bułgarskich produktów przez małe gospodarstwa dużym sieciom handlowym. Tym sposobem czysto ekologiczne produkty jak warzywa, owoce, chleb orkiszowy, ser sirene, wino itp., trafią do hoteli, które dbają o wysoką jakość obsługi klientów. Tak więc turyści przyjeżdżający z różnych stron świata, będą mogli posmakować prawdziwych bułgarskich dań, a gospodarstwa rolne otrzymają szansę na rozwój.

Podczas spotkania przedsiębiorcy podnieśli kwestię rozszerzenia kręgu komisji o ekspertów z sektora przemysłowego, podczas prac związanych z formułowaniem i omawianiem dokumentów dotyczących zamówień publicznych. Zostanie również utworzone centrum analiz i planowania w sektorze usług turystycznych w oparciu o partnerstwo publiczno – prywatne pomiędzy przemysłem i ministerstwem.

Kolejnym ważnym punktem spotkania było podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu dotyczącego długoterminowej strategii rozwoju turystyki w Bułgarii na okres 2014 – 2030. Projekt zostanie sporządzony przez ekspertów rządowych we współpracy z bułgarskimi uniwersytetami i pracownikami naukowymi. Końcowy wariant projektu zostanie zatwierdzony przez Krajową Izbę Turystyki. Stowarzyszenia zawodowe powinny przedstawić swoje propozycje nowej strategii do 25 sierpnia.

 

Źródło: investor.bg, inews.bg, hranata.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE