Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Zmiany wskaźników bilansu płatniczego

Bułgaria: Zmiany wskaźników bilansu płatniczego

bnb.bg

W minionym roku Bułgaria wyeksportowała towary o łącznej wartości 20,8 mld EUR, odnotowując tym samym wzrost w wysokości 2,6% w stosunku do 2011 r. Takie dane przedstawił Krajowy Urząd Statystyczny (NSI). W samym tylko grudniu 2012 r. eksport wyniósł 1,5 mld EUR (spadek o 3,4% r/r).

Import towarów natomiast odnotował o 8,8% więcej w skali roku, tj. 24,4 mld EUR. W grudniu 2012 r. zarejestrowano import w wysokości 1,9 mld EUR (spadek o 2,5% r/r).

W ten sposób bilans handlowy Bułgarii wynosi 3,6 mld EUR za rok ubiegły, a za grudzień 2012 r. – 329,2 mln EUR.

Deficyt obrotów bieżących wynoszący 267,8 mln EUR, jest wynikiem m.in. ujemnego bilansu handlowego oraz dochodów cudzoziemców zatrudnionych w Bułgarii obejmuje wpływy z cudzoziemców zatrudnionych w Bułgarii i Bułgarów pracujących za granicą. W grudniu obroty bieżące również były na minusie – 300,8 mln EUR.

Ubiegłoroczny rachunek finansowy był dodatni – 2,1 mld EUR, przy deficycie w wysokości 788,4 mln EUR w 2011 r.

Źródło: monitor.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE