Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Zwracanie muzułmańskich imion zmarłym
Źródło: de-zorata.de
Źródło: de-zorata.de

Bułgaria: Zwracanie muzułmańskich imion zmarłym

Bułgarska Główna Agencja Ewidencji Ludności i Administracji zapowiedziała możliwość zmiany imienia i nazwiska zmarłego z bułgarskiego na muzułmańskie, co będzie odbywało się na wniosek spadkobiercy. Dotyczy to wszystkich nieżyjących już muzułmanów, którzy w okresie komunizmu zostali zmuszeni do przyjęcia bułgarskiego imienia i nazwiska. W przypadku sporu między spadkobiercami na tym polu, decyzję ma podejmować Sąd Rejonowy.

Możliwość przywrócenia dawnych imion ofiarom tzw. procesu odrodzeniowego od dawna było postulowane przez reprezentujący mniejszość turecką Ruch na Rzecz Praw i Wolności (DPS). Deputowani związani z tym ugrupowaniem żądali, żeby odbyło się to automatycznie wobec wszystkich zmarłych, którzy zostali zmuszeni do zmiany imienia z tureckiego na bułgarskie. Rządzący jednak odrzucili tę propozycję, podkreślając, że nie można z góry zakładać, jaka była wola zmarłego.

Bułgarska Partia Socjalistyczna (BSP), czyli spadkobierczyni odpowiedzialnej za akcję zmiany imion wśród muzułmanów Bułgarskiej Partii Komunistycznej, stanowczo skrytykowała nowe przepisy i oskarżyła władzę o przystąpienie do „nowego procesu odrodzeniowego”.

– Poprawka stworzy możliwość oszustw na wielką skalę w Rejestrze Handlowym i innych rejestrach administracyjnych. – dodał deputowany z ramienia BSP Filip Popow. Socjalistka Dora Jankowa również zaprotestowała, podkreślając, że nie wszystkie procedury związane ze zmianą imion zmarłych są jasne (m.in. dotyczące ustalania zgodności między spadkobiercami zmarłego).

Od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku władze komunistyczne Bułgarii stopniowo zaostrzały kurs polityki wobec mniejszości muzułmańskiej. W latach siedemdziesiątych doszło do przymusowej zmiany imion oraz nazwisk wśród Pomaków (tj. bułgarskojęzycznych muzułmanów), w latach osiemdziesiątych przystąpiono do analogicznej akcji wobec ludności tureckiej. Regularnie organizowano także przymusowe wysiedlenia Turków, z których największe miało miejsce w 1989 roku – zmuszono wtedy do wyjazdu z kraju około 360 tys. osób (czyli 1/3 całej mniejszości tureckiej).

Źródło: dnes.bg

About Krzysztof Popek

Doktorant historii i student filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zafascynowany XIX-wiecznymi Bałkanami, psami corgi Elżbiety II oraz czarną kawą.
KOMENTARZE