Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgarska edukacja najsłabiej finansowana w UE
źródło-dnes.bg

Bułgarska edukacja najsłabiej finansowana w UE

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, bułgarska edukacja jest jedną z najsłabiej finansowanych w całej Unii Europejskiej. Państwa członkowskie przeznaczają średnio 5,6% PKB na edukację, podczas gdy w Bułgarii zaledwie ok. 3,4% PKB. Rząd przygotowuje strategię edukacji, która określi wytyczne w zakresie rozwoju edukacji, która jest bardzo ważnym aspektem dla sfery gospodarczej.

Wieloletnia ekspert Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BPS) ds. edukacji i przedstawiciel Komisji Edukacji w parlamencie, Wania Dobrewa twierdzi, że ze względu na kryzys demograficzny potrzeba nowych modeli nauczania oraz nowego podejścia do edukacji. Jak dodaje, w bieżącym roku liczbę kandydatów na studentów szacuje się na 69 tys., natomiast w roku 2016 będzie ich 39 tys.

– Sytuacja gospodarcza nie przewiduje pracy dla wielu absolwentów. Większa część przedsiębiorstw nie jest zainteresowana osobami z wyższym wykształceniem, dlatego musimy zachęcać zarówno bułgarskie, jak i zagraniczne firmy do ich zatrudnienia – oznajmiła Dobrewa.

W ogólnej tendencji wyjątek stanowi Górniczo – Geologiczny Uniwersytet im. Świętego Ivana Rylskiego w Błagojewgradzie, który w tym roku obchodzi swoje 60-lecie. Jak informuje rektor uniwersytetu, profesor Luben Totew, po ukończeniu studiów blisko 400 młodych specjalistów znajduje pracę w przemyśle górniczym. Dodaje, iż większość absolwentów ze względu na konkurencyjność płac decyduje się pozostać w Bułgarii niż wyjechać za granicę.

 

Źródło: investor.bg, dnes.bg

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE