Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Bułgarski rząd przygotowuje sprzedarz państwowych udziałów w E.ON

Bułgarski rząd przygotowuje sprzedarz państwowych udziałów w E.ON

Komisja Nadzoru Finansowego (KFN) zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z publiczną ofertą sprzedaży dwóch spółek energetycznych E.ON – E.ON Bulgaria Sieć i E.ON Bulgaria Sprzedaż. Dzięki temu Ministerstwo Finansów będzie mogło dokonać sprzedaży 33% Skarbu Państwa w obu spółkach. Akcje mają zostać wyemitowane na Bułgarskiej GPW w ciągu najbliższego miesiąca, dokładną datę emisji poda sama GPW.

Przetarg opóźnił się o kilka miesięcy, gdyż w trakcie przygotowywań do wejścia na giełdę akcjonariusz większościowy – niemiecka spółka dominująca E.ON, sprzedał swoje udziały czeskiej spółce Energo Pro (29 czerwca br.). Kwota transakcji nie została ujawniona, przypuszcza się jednak, że wynosiła ona ok. 100 mln EUR.

Obecnie kapitał E.ON Bulgaria Sprzedaż wynosi 1,501 mln BGN (3,137 mln PLN), zaś E E.ON Bulgaria Sieć – 1,318 mln BGN (2,755 mln PLN). Cenę akcji wstępnie oszacowano na 1 BGN (2,09 PLN). Spodziewany łączny dochód ze sprzedaży ma wynieść 50 – 60 mln BGN (104,5-125,4 mln PLN), ma on zasilić konto Państwowej Spółki Konsolidacyjnej, a w następnym roku wpłynąć do budżetu państwa w formie dywidendy.

Obydwie spółki E.ON odpowiadają za dostarczanie energii dla regionu Bułgarii Północno-Wschodniej. Obroty roczne E.ON Bulgaria Sprzedaż za 2011 r. wyniosły 795 mln BGN (1,661 mld PLN), a E.ON Bulgaria Sieć – 296 mln BGN (618,64 mln PLN).

Oprócz powyższych spółek, rząd planuje sprzedaż udziałów w czeskiej spółce CEZ. Decyzja KFN w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych tygodni, w listopadzie natomiast spółka ma wejść na GPW. Spodziewana cena sprzedaży wynosi 100 mln BGN za 33% udziałów (209 mln PLN).

Źródło: capital.bg, dnevnik.bg, economymagazine.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE