Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgarskie portale turystyczne docenione przez UE
turystyka

Bułgarskie portale turystyczne docenione przez UE

Bułgarskie portale internetowe, oferujące usługi turystyczne działają prawidłowo i nie naruszają praw konsumenta, potwierdziły badania prowadzone przez Komisję Europejską. W ubiegłym roku, w ramach działań na rzecz ochrony praw konsumentów, Komisja Europejska wraz z krajowymi organami kontroli, sprawdziła 552 portale turystyczne działające na terytorium Unii Europejskiej.

Analizy wykazały, że 382 z nich nie przestrzegają przepisów UE w zakresie ochrony praw konsumenta. Zostały wówczas wskazane działania w celu usunięcia niezgodności – do 3-go kwietnia br. 209 portali dokonało zmian umożliwiających działanie zgodne z przepisami prawa. Oznacza to, że 62% stron internetowych, oferujących usługi turystyczne działa prawidłowo.

U 17-stu ze skontrolowanych stron bułgarskich nie stwierdzono żadnych naruszeń. Jeszcze przed upływem terminu, 100% stron, które skontrolowano działało zgodnie z europejskim prawem. Bułgaria jest jedynym krajem UE, gdzie nie stwierdzono naruszeń prawa na portalach turystycznych.

Głównym naruszeniem było przede wszystkim niezamieszczenie niezbędnych informacji na temat tożsamości przedsiębiorców i ich adresów e-mail, co pozbawiało użytkowników możliwości kontaktu zwrotnego. Aż 30% portali turystycznych nie publikowało takich informacji. Z kolei 28% stron nie zawierało jasnych instrukcji na temat sposobu składania reklamacji, a na 24% z nich nie przedstawiono informacji na temat dodatkowych kosztów – np. opłaty za bagaż czy ubezpieczenie.

Źródło: dnes.bg

About Angelika Czarnopyś

KOMENTARZE