Home / Polityka / Polityka zagraniczna / Bułgarskie wizy ujednolicone z wizami strefy Schengen

Bułgarskie wizy ujednolicone z wizami strefy Schengen

Dziś, podczas zebrania w Pazardżiku, rząd bułgarski głosował nad ujednoliceniem wiz bułgarskich z wizami strefy Schengen.
Do czasu przystąpienia Bułgarii do strefy Schengen, wszyscy, którzy mają jednolite wizy Schengen, wizy długoterminowe i pozwolenie na pobyt wydane przez państwa członkowskie UE, będą podlegali procedurze bezwizowej.
Oznacza to, że wszyscy obywatele posiadający wizy Schengen będą mogli przebywać na terytorium Bułgarii przez trzy miesiące (90 dni) w każdym okresie sześciu miesięcy, bez konieczności posiadania bułgarskiej wizy krótkoterminowej.
Zmiana ta ma na celu przyciągnięcie większej liczby turystów i inwestorów do Bułgarii. Oczekuje się większego zainteresowania ze strony obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Turcji i innych, którzy mieliby przyjeżdżać do Bułgarii w celach turystycznych i inwestycyjnych.
Planowane jest głosowanie nad zniesieniem wiz dla obywateli Turcji. Zamiast wiz będą oni otrzymywali specjalne (zielone) paszporty. Obywatele Turcji posiadający taki paszport będą mogli wjechać, przejechać tranzytowo lub zostać na terytorium Bułgarii na okres trzech miesięcy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, że wszystkie pozostałe państwa członkowskie UE, prócz Cypru i Portugalii wprowadziły już takie zasady.

Tekst: touristmedia.info, tłum. i red. Kamila Koszlaga

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE