Home / Społeczeństwo / Bułgarzy świętują Atanasowden

Bułgarzy świętują Atanasowden

źródło-vesti.bg

Co roku, 18 stycznia, w Bułgarii obchodzony jest Atanasowden na cześć św. Atanazego Wielkiego, kaznodziei, ojca Kościoła Prawosławnego, wielkiego nauczyciela Cerkwi i obrońcy nauki chrześcijańskiej o Wcieleniu Jezusa Chrystusa. 

Jego kult w Kościele Prawosławnym ma charakter powszechny. Jest jednym z najbardziej czczonych przez Cerkiew biskupów.

Św. Atanazy urodził się w 295 roku w Aleksandrii, z pochodzenia był Grekiem. W wieku 23 lat został wyświęcony na diakona, brał udział w soborze powszechnym w Nicei w 325 roku. Jako arcybiskup Aleksandrii był zaangażowany w walkę z herezją ariańską. Zmarł w 373 roku.

Atanasowden jest świętem związanym z noworocznym obyczajem. W narodowych wierzeniach św.  Atanazy przedstawiany jest jako władca lodu i śniegu. Ubrany w jedwabną koszulę, jedzie w góry na swoim białym koniu i tam krzyczy – „Odchodź zimo, przychodź lato!”

Atanasowden obchodzony jest także jako Antonowden (ku czci św. Antoniego Wielkiego), jako święto kowali, ślusarzy, rzemieślników i kowali podkuwających koni.

Święto to nazywane jest także „dniem poskromienia dżumy i ospy”. Nazwa wywodzi się z przekonania, że tego dnia narodziła się dżuma. Zaczynając od Atanasowden, dżuma ruszyła po wsiach uśmiercając ludzi. Dlatego rankiem każda gospodyni przygotowuje pitę i 3 małe obwarzanki. Na wierzchu pity modeluje z ciasta figurki 2 psów, które według wierzenia mają chronić ludzi przed dżumą. Wśród dań jakie powinny znaleźć się na stole jest kurczak z ryżem, którym gospodarze częstują sąsiadów i bliskich.

Imieniny tego dnia obchodzą Atanas, Atanaska, Naso, Nasja i Nasko.

 

Źródło: novinite.bg, vesti.bg

 

 

 

 

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE