Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Bułgarzy wydali na lekarstwa 801 mln BGN w 2011 r.

Bułgarzy wydali na lekarstwa 801 mln BGN w 2011 r.

Sprzedaż leków w Bułgarii w 2011 r. wzrosła o 12 % w stosunku do 2010 r. Wyniki przedstawiła firma IMS Health, która zajmuje się analizą rynku farmaceutycznego. Przewiduje się, że w okresie
2012 – 2018 r. sprzedaż leków wzrośnie o 6 – 8%. Jest to spowodowane włączeniem nowych lekarstw do tzw. „pozytywnej listy leków” (leków refundowanych), jak również z powodu zwrotu kosztów poniesionych na zakup lekarstw przez chorych onkologicznie. Gazeta „Nowinar” pisze, że według firmy IMS Health, aby zmniejszyć wydatki na lekarstwa, należy uszczuplić publiczne środki przeznaczone
na służbę zdrowia, obniżyć siłę nabywczą oraz drobne wydatki ludności. Przewiduje się, że w Bułgarii
w 2012 r. wydatki na lekarstwa wyniosą 815 mln BGN. Bułgarski Narodowy Fundusz Zdrowia (NZOK) może pokryć 495 mln BGN tej sumy. Kolejne 100 mln BGN może przeznaczyć ze swojego budżetu Ministerstwo Zdrowia. Pozostałą kwotę – około 220 mln BGN, będą musiały zapłacić szpitale.
Bułgarzy coraz częściej stosują lekarstwa oryginalne niż generyczne, które są o około 30- 50% tańsze. W minionym roku 75% obywateli korzystało z lekarstw oryginalnych. Dla porównania, warto podkreślić, że zaraz po ich wejściu na rynek stosował je tylko 1% Bułgarów.

Tekst: econ.bg , tłum. i red. Justyna Irla

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE