Home / Bałkany / Kosowo (page 58)

Kosowo

Kosowo: Spis rolny w 2013 r.

W 2013 r. zostanie przeprowadzony w Kosowie spis rolny, a faza przygotowawcza rozpocznie się już w lipcu tego roku. Tego typu spis nie był tam przeprowadzany od 1960 r. Jego realizacją zajmie się głównie Urząd Statystyczny Kosowa, który będzie ściśle współpracował z Ministerstwem Rolnictwa i Ministerstwem Administracji Publicznej. – Spis rozpocznie się w przyszłym roku i będzie kosztował 4,6 mln ...

Read More »

Kosowo: Projekt bliźniaczy wspiera sektor spożywczy

W piątek rozpoczęto oficjalnie realizację projektu „Dalsze wsparcie dla Agencji Żywności i Weterynarii”, który w kwocie 1,5 mln EUR zostanie sfinansowany przez UE. Projekt trwający 24 miesiące będzie obejmował tworzenie ram prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności, kwestii weterynaryjnych i fitosanitarnych, układanie instrukcji operacyjnych dla standardowych procedur i szkoleń z zakresu systemu HACCP, ogólną ocenę gospodarstw i firm oraz przeprowadzanie kampanii informacyjnych. ...

Read More »

Kosowo: Prezentacja projektu „Rola diaspory w rozwoju Kosowa”

W piątek zaprezentowano projekt „Rola diaspory w rozwoju Kosowa” zorganizowany z inicjatywy Szwajcarskiego Biura ds. Współpracy z Kosowem i Instytutu Zarządzania i Rozwoju. Jest to czteroletni projekt, którego celem jest stymulacja diaspory do inwestowania wiedzy, doświadczenia i środków finansowych w inicjatywy społeczne i ekonomiczne w Kosowie, a także pogłębienie stosunków z diasporą. Minister Handlu i Przemysłu, Mimoza Kusari-Lila zaprezentowała pracę ...

Read More »

Kosowo nie wystąpi na Eurowizji

              Kosowo nie może przystąpić do Europejskiej Rady Nadawców oraz wziąć udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji w tym roku, ponieważ nie jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), ogłosiło EBU. O możliwość przystąpienia do EBU postulował w Genewie zastępca ministra spraw zagranicznych, Petrit Selimi, twierdząc, że Eurowizja odgrywa istotną rolę w budowaniu narodu. W tym ...

Read More »

Kosowo, Serbia: Spór o energię

          Korporacja Energetyczna Kosowa wniosła oficjalną skargę przeciwko Republice Serbii, z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań prawnych, wynikających z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, podpisanego przez oba państwa. Skarga dotyczy nielegalnej działalności dwóch serbskich operatorów energetycznych, „Elektroekonomia” i „Elektrokosmet” na północy Kosowa. – Te kompanie działają na terenie Kosowa bez licencji, realizując zadania, do których upoważniony jest ...

Read More »

Kosowo: Konferencja “Transatlantic Network 2020”

W dniach 27 – 29 marca w Prisztinie odbyła się konferencja „Transatlantic Network 2020” pod hasłem: „Stymulacja Bałkanów”. Konferencję zorganizowały: Rada Wielkiej Brytanii w Kosowie, Rada Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie DC i Ambasada Wielkiej Brytanii przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Kosowa. W konferencji wzięło udział ok. 40 liderów z różnych krajów, także z tych, które nie uznały niepodległości Kosowa. ...

Read More »

Kosowo: Produkty z napisem „Kosovo/UNMIK” – niedopuszczalne

Służby celne w Kosowie oraz inne instytucje przedstawiły raport na temat importu niektórych artykułów z Serbii, na których opakowaniach zaznaczone jest, że krajem przeznaczenia i reprezentacji jest „Kosovo/UNMIK”. Izba Handlowo- Przemysłowa [OEK, przyp. red.] wydała komunikat dla mediów, w którym określone jest, iż import produktów zawierających taki napis, jest niedopuszczalny oraz sprzeczny z przepisami prawnymi Republiki Kosowa. „Apelujemy do wszystkich ...

Read More »

Kosowo: „ASK Film Festiwal” jutro w Prisztinie

„ASK Film Festival” powstał w 2009 roku z inicjatywy American School of Kosova i jest jedyną tego typu imprezą w Kosowie skierowaną do uczniów szkół średnich. W tym samym roku w programie nauczania tejże szkoły wyróżniono nowy przedmiot, „Film i Dramat”. Hareza Basha jest założycielką oraz dyrektorem artystycznym festiwalu i jednocześnie wykłada ten przedmiot. Prawo do udziału w festiwalu mają ...

Read More »

Kosowo: Rezolucja Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski większością głosów przyjął rezolucję, dotyczącą Kosowa, przygotowaną przez Ulrike Lunaçek. W rezolucji ponownie wezwano 5 państw Unii Europejskiej do uznania niepodległości Kosowa, a także Międzynarodowy Komitet Olimpijski do umożliwienia młodym sportowcom z Kosowa wzięcia udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Poza tym z zadowoleniem przyjęto nawiązanie dialogu na temat wiz. Źródło: rtklive.com, koha.net, europarl.europa.eu

Read More »

Kosowo: Obcokrajowcy przetransferowali z Kosowa 77 mln EUR

Cudzoziemcy pracujący w Kosowie wciąż dostają atrakcyjne wynagrodzenie, które jest znaczenie wyższe od tego, jakie dostaje personel miejscowy. Według danych Centralnego Banku Kosowa (BQK) w minionym roku obcokrajowcy, którzy są zatrudnieni w Kosowie wysłali do krajów, z których pochodzą 77,4 mln EUR, czyli o 9 mln EUR więcej  niż w 2010 roku, podczas gdy setkom emigrantów z Kosowa, którzy pracują ...

Read More »