Home / Bałkany / Rumunia (page 18)

Rumunia

Rumunia: Prezydent Băsescu powrócił na stanowisko

Po 52 dniach od zawieszenia przez parlament prezydent Traian Băsescu wrócił do Pałacu Cotroceni – oficjalnej siedziby głowy państwa.  Przywrócenie do władzy poprzedziło opublikowanie w poniedziałek wieczorem (27 sierpnia) w Monitorul Oficial (odpowiedniku Dziennika Ustaw) orzeczenia sądu konstytucyjnego o nieważności referendum dotyczącego odwołania prezydenta, a także czytanie orzeczenia podczas obrad parlamentu. Podczas tego ostatniego zdarzenia salę obrad opuścili parlamentarzyści rządzącej ...

Read More »

Rumuni spekulują kto zastąpi prezydenta Băsescu

Ubiegłotygodniowa decyzja sądu konstytucyjnego stwierdzająca nieważność referendum nad odwołaniem prezydenta na nowo otworzyła problem sukcesji po prezydencie Traianie Băsescu. Gdyby prezydent został odwołany, a wybory odbyły się w najbliższym czasie, prawie na pewno następcą  Băsescu zostałby tymczasowy prezydent (na czas zawieszenia odwoływanej głowy państwa), kandydat centrolewicowej Unii Społeczno-Liberalnej Crin Antonescu. Tymczasem w ciągu najbliższych dwóch lat (następne wybory prezydenckie odbędą ...

Read More »

Rumunia: Udogodnienia dla podróżujących na trasie Budapeszt – Bukareszt

Przedstawiciele Węgierskich Kolei Państwowych (węg. MÁV-Trakció Zrt.) poinformowali o planach współpracy z rumuńskimi kolejami CFR Calatori S.A. Celem zawartego pomiędzy węgierską a rumuńską spółką kolejową porozumienia jest ułatwienie podróżnym przekraczania granicy pomiędzy dwoma państwami. Współpraca zakłada przede wszystkim wprowadzenie ruchu pociągów na trasie Budapeszt – Bukareszt na wspólnej platformie. Oznacza to, iż już w grudniu ruch pociągów międzynarodowych będzie odbywał ...

Read More »

Rumunia: Susza dotknęła już 40% powierzchni użytków rolnych

Utrzymujące się od paru miesięcy na całych Bałkanach rekordowo wysokie temperatury oraz brak opadów, również w Rumunii doprowadziły do długotrwałej suszy, która dotknęła już 3,7 mln hektarów użytków rolnych, co stanowi 40% ich całkowitej powierzchni w tym kraju, informuje rumuńskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR). Powierzchnia gruntów rolnych w Rumunii wynosi 14,7 mln ...

Read More »

Rumunia: Prezydent pozostaje, kłopoty również

Największy polityczny kryzys w Rumunii po upadku dyktatury Nicolae Ceauşescu w 1989 roku przechodzi w nową fazę. Sąd Konstytucyjny orzekł we wtorek, że referendum nad odwołaniem prezydenta Traiana Băsescu było nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję (powinna przekroczyć 50%), tak więc zawieszony prezydent powróci do władzy. Sezon ogórkowy w tym roku ominął Rumunię. Tegoroczne polityczne wakacje będą poddawane analizie ...

Read More »

Rumunia: Francis Ford Coppola wspiera „Ojca chrzestnego” po rumuńsku

Rumuńskie filmy krótkometrażowe, doceniane i nagradzane poza granicami kraju, doczekały się promocji w kraju. Na rumuńskie duże ekrany 17 sierpnia trafił „Hot Shorts” – zestaw trzech obrazów, wyróżnionych wcześniej na festiwalach w Cannes, Locarno, Sarajewie, Salonikach  i w Warszawie. „Bora Bora”, „În film la Naşu” (Na planie „Ojca chrzestnego”) i „Tatăl meu e cel mai tare” (Mój tata  jest najsilniejszy) ...

Read More »

Rumunia: Francuska prawica wyciąga rumuńską kartę

MSZ w Bukareszcie protestuje przeciwko wypowiedziom francuskiego deputowanego, który wezwał do zmian w traktatach unijnych, ułatwiających deportację z krajów Unii Europejskiej Rumunów bez stałych dochodów. – Mieszkańcy francuskich miast dotkniętych tą plagą domagają się od rządu, aby wziął na siebie odpowiedzialność i  położył kres dzielnicom lepianek, agresywnemu żebractwu i ogromnej liczbie kradzieży i włamań –  napisał w opublikowanym komunikacie Philippe ...

Read More »

Rumunia: Zakończyła się misja MFW, KE i Banku Światowego

W dniach 31 lipca – 13 sierpnia w Bukareszcie przebywała Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, której towarzyszyli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego (Rumunia: Wizyta Misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Przedstawione w poniedziałek wyniki przeprowadzonej już po raz szósty w tym kraju ewaluacji misji eksperckiej rząd rumuński uznał za pozytywne dla gospodarczej przyszłości kraju. – Negocjacje z naszymi międzynarodowymi partnerami zakończyły się ...

Read More »

Negocjacje UE z Czarnogórą zapewne sroższe niż z Bułgarią i Rumunią

Rozmowy akcesyjne Brukseli z Czarnogórą będą zapewne znacznie bardziej rygorystyczne niż te, które prowadzono z Rumunią i Bułgarią kilka lat wcześniej, informuje szwajcarski dziennik „St. Galler Tagblatt”, podkreślając, że negocjacjom i planom członkostwa Podgoricy w największym stopniu zagrażają korupcja i przestępczość zorganizowana. – Coraz większe niezadowolenie Czarnogórców budzi wszechobecna korupcja i przestępczość. Problem ten co roku odnotowuje w swoich sprawozdaniach ...

Read More »

Rumunia: Rząd obniża prognozę wzrostu gospodarczego na 2012 rok z 1,5% do 1,2% PKB

Rząd rumuński obniżył w najnowszym projekcie poprawki do budżetu na 2012 rok prognozę wzrostu gospodarczego z 1,5% do 1,2% wartości PKB. Rządowa prognoza jest dużo bardziej optymistyczna, niż ta podana pod koniec lipca przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (Rumunia: EBOiR obniżył prognozę wzrostu gospodarczego na lata 2012-2013). Przebywająca obecnie w Rumunii misja ekspercka Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wyraziła zgodę ...

Read More »