Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza (page 11)

Polityka gospodarcza

Czarnogóra: Zadłużenie w obrocie gosopodarczym wynosi już niemal pół miliarda euro

businessman with bonus - europarl.de

Problem braku płynności finansowej w gospodarce staje się coraz wyraźniejszy, a liczne próby rozwiązania problemu podejmowane przez  władze, banki i przedsiębiorców nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Znajduje to potwierdzenie w danych Banku Centralnego Czarnogóry (CBCG) o niezapłaconych należnościach między przedsiębiorcami, które w końcu 2009 r. wynosiły 177,1 mln EUR, by w końcu maja 2014 r. wzrosnąć aż do 492,6 mln EUR. ...

Read More »

Czarnogóra: Subwencje dla pracodawców zatrudniających osoby poniżej 25 r. życia

bezrobocie

Urząd Pracy (Zavod za zapošljavanje Crne Gore) ogłosił  przyznawanie subwencji pracodawcom zatrudniającym do prac sezonowych osoby poniżej 25. roku życia. Prawo do uzyskania subwencji można zrealizować w okresie od 1 czerwca do 30 września. Subwencje za osoby, które nie mają żadnego doświadczenia zawodowego i nigdzie nie pracowały wyniesie 100 EUR, natomiast  za osoby z doświadczeniem zawodowym, które nie pracowały przez ...

Read More »

Czarnogóra ma najlepszy klimat inwestycyjny spośród kandydatów do UE

euro.slobodnaevropa.org

Czarnogóra w  raporcie o konkurencyjności uzyskała 4,07 pkt i wyprzedza większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej – napisano w raporcie o konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). W raporcie „Budowa Konkurencyjnej Europy” oceniono, że czarnogórska gospodarka charakteryzuje się korzystnym klimatem dla przedsiębiorczości, wykraczającym ponad średnią UE i o wiele wyższym niż w pozostałych krajach kandydujące do UE. Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego ...

Read More »

Czarnogóra: Każdy obywatel Czarnogóry jest zadłużony na 1 364 EUR

euro - pgportal.me

Całkowite długi kredytowe mieszkańców Czarnogóry, włączając w to zadłużenie na kartach kredytowych, 30 kwietnia 2014 r. wynosiło 887,3 mln EUR. Tylko z tytułu kredytów mieszkańcy Czarnogóry mieli zobowiązania finansowe w wysokości 853,2 mln EUR. Jeżeli łączną kwotę zobowiązań finansowych podzielić przez liczbę mieszkańców (według informacji ze Monstat ze spisu powszechnego w 2011 r. ich liczba wynosi 625 tys. 266 osób) ...

Read More »

Możliwy 250-milionowy kredyt Banku Światowego dla Serbii

Svetska banka

Kredyt w wysokości 250 milionów USD może zostać udzielony Serbii przez Bank Światowy już we wrześniu. Istnieją jednak warunki – rząd powinien jak najszybciej rozwiązać problem związany ze restrukturyzacją przedsiębiorstw. Wiceprezes Banku Światowego dla regionu Europy i Azji Środkowej, Laura Tuck, która spędziła dwa dni w Belgradzie, przedstawiła warunek serbskiemu premierowi Aleksandorowi Vučiciowi. Mowa o 157 stanowiących duży wydatek dla ...

Read More »

Turcja: Spadek zaufania konsumentów

Zaufanie konsumentów w Turcji - aa.com.tr

Tureccy konsumenci stracili zaufanie do gospodarki w maju, po krótkotrwałym ożywieniu ich nastrojów w kwietniu, wykazały badania ujawnione przez Turecki Urząd Statystyczny (TÜİK). Indeks zaufania konsumentów spadł o 3,1 proc. do 76 punktów w maju, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wynika z badań przeprowadzonych przez TÜİK wspólnie z Tureckim Bankiem Centralnym. Wartość indeksu pokazuje, że ogólne zaufanie konsumentów w ciągu ...

Read More »

Czarnogóra: Największe wydatki gospodarstw domowych to jedzenie i rachunki, a najmniejsze – edukacja

koszyk konsumpcyjny - 021.rs

Łączna kwota jaką miały do dyspozycji czarnogórskie gospodarstwa domowe w ub. osiągnęła wysokość 118,89 mln EUR – wynika z danych opublikowanych przez Monstat. Wedle przeprowadzonej przez Monstat ankiety o konsumpcji gospodarstw domowych w ubiegłym roku na osobiste wydatki przeznaczono 105,21 mln EUR, a konsumpcja produktów własnej produkcji pochłonęła 3,62 mln EUR. Największe kwoty gospodarstwa domowe przeznaczyły na żywność i napoje ...

Read More »

BiH: Międzynarodowe Forum Gospodarcze Kantonu Sarajewo

Sarajewo - sarajevotimes.com

W dniach 11-12 czerwca br. w Centrum Kongresowym sarajewskiego hotelu Terme Ilidža odbędzie się Międzynarodowe Forum Gospodarcze Kantonu Sarajewo 2014. Podczas tego wydarzenia spotkają się wybitni eksperci z dziedziny gospodarki i finansów, a także przedstawiciele przedsiębiorstw z różnych sektorów przemysłu z BiH i innych krajów. Organizatorami forum są Ministerstwo Gospodarki Kantonu Sarajewo i British Council w BiH. Jednym z głównych ...

Read More »

Gospodarka Czarnogóry od niepodległości do dzisiaj – wzrost płac, ale także cen i długu publicznego

PKB - biznes.interia.pl

Czarnogórską gospodarkę od niepodległości cechowały 3 lata tzw. boomu ekonomicznego i potem 5 lat kryzysu, którego następstwa są wciąż widoczne wraz z przesłankami o łagodnej poprawie. W świetle informacji statystycznych zarobki netto wzrosły szybko z 282 EUR w 2006 r. do 463 EUR w 2009 r. Wzrost nastąpił wskutek wzmocnienia gospodarczego, ale także z powodu zmiany wyliczania płacy netto w ...

Read More »

Czarnogóra importuje coraz mniej żywności

hrana

Importowane produkty  rolne w pierwszym kwartale br.  miały wartość 18,1 mln EUR, co znaczy, że ich wartość jest o 3,8 mln EUR mniejsza r/r, natomiast eksport wzrósł o 4,5% i wyniósł 11,02 mln EUR. Od początku stycznia do końca marca całkowity import produktów rolnych jest zmniejszył się o kwotę 3,2 mln EUR, natomiast eksport zwiększył o  418 tys. EUR – ...

Read More »