Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza (page 80)

Polityka gospodarcza

Centralny Bank Kosowa: Wzrost gospodarczy w 2012 r. zmaleje do 3,8%

W 2012 r. nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego do 3,8% z 5% zanotowanych w 2011 r., wynika z prognozy przedstawionej przez kierownictwo Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK) przy okazji prezentacji rocznego raportu BQK. W I połowie 2012 r. inflacja wyniosła 1,5%, odnotowano spadek eksportu o 24,4%, poziom importu nie zmienił się, o 4,8% zmniejszyła się natomiast wartość przekazów ...

Read More »

Raport roczny Centralnego Banku Kosowa: Wzrost PKB w 2011 r. wyniósł 5%

Produkt krajowy brutto w 2011 r. przekroczył kwotę 4,7 mld EUR, osiągając 5% wzrost r/r. PKB na mieszkańca pozostaje jednak na najniższym poziomie w regionie, wynosząc jedynie 2700 EUR, wynika z raportu rocznego Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), przedstawionego 31 lipca br. Przekazy pieniężne od emigrantów sięgnęły 584,8 mln EUR (wzrost 0,08% r/r), natomiast bezpośrednie inwestycje zagraniczne ...

Read More »

Czarnogóra: Pracodawcy alarmują – brak pieniędzy największym problemem przedsiębiorstw

Działanie czarnogórskich przedsiębiorstw jest utrudnione przez niestabilność finansową i brak subwencji – to wyniki przeprowadzonej przez Związek Pracodawców Czarnogóry wśród krajowych pracodawców ankiety dotyczącej barier handlowych wśród mikro, małych i średnich firm działających na lokalnych rynkach. Ankietowani wskazali, że poważne utrudnienia stanowią nie tylko bariery finansowe, lecz również biurokracja, korupcja oraz nieuczciwa konkurencja. Wyniki badania zostały oficjalnie potwierdzone przez Ministerstwo ...

Read More »

Chorwacja: Nowe ulgi i ułatwienia dla inwestorów

Przedłużenie nawet do 10 lat okresu całkowitego lub częściowego zwolnienia od podatków dla inwestorów, nowe uregulowania prawne w zakresie prowadzenia działalności turystycznej, a także wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii przy zachowaniu istniejących miejsc pracy – to niektóre zmiany zapisane w projekcie ustawy mającej na celu wspieranie nowych inwestycji i poprawę klimatu inwestycyjnego w kraju, którą przedstawił chorwacki rząd. Dotąd na ulgi ...

Read More »

Bułgaria: Radykalna kontrola produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych z udziałem służb rządowych

Rozpoczęła się 2-tygodniowa akcja ścisłej kontroli rynku rolno-spożywczego z udziałem państwowych organów bezpieczeństwa. Inspekcja całego procesu produkcji, przetwórstwa i sprzedaży, a także importu artykułów mięsnych i mleczarskich ma na celu wykrycie nadużyć finansowych, które przyczyniają się do podwyższenia cen podstawowych produktów żywieniowych mimo dotacji państwowych przeznaczonych na wsparcie sektora hodowli zwierząt. O wadze operacji świadczy fakt, iż na polecenie premiera ...

Read More »

Serbia: Reformy warunkiem otrzymania pożyczki od BŚ

Bank Światowy może w nadchodzących dwunastu miesiącach udzielić Serbii pożyczki w wysokości 400 mln USD, pod warunkiem przeprowadzenia reform i wykazania zdolności do zmniejszenia deficytu budżetowego, powiedziała koordynator ds. Europy Południowo-Wschodniej Banku Światowego Jane Armitage w wywiadzie dla serbskiej telewizji RTS. Oferując pieniądze na wsparcie budżetu, Bank Światowy oczekuje gotowości do podjęcia określonych czynności. Obecnie Serbia znajduje się w ciężkiej ...

Read More »

Kosowo: Zbyt mało pieniędzy w obiegu

Ostatnimi czasy w Kosowie pojawił się nowy trend handlowy – wymiana towaru za towar. Najczęściej oferowana jest ziemia, materiały budowlane i wyposażenie domu. Ekonomiści twierdzą, że świadczy to o niewystarczającej ilości pieniędzy w obiegu i może spowodować spadek płynności finansowej gospodarki kosowskiej. Jednakże przedstawiciele Banku Centralnego Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK) utrzymują, że dzięki płynności systemu bankowego, w Kosowie ...

Read More »

BiH: Wzrost zadłużenia państwa w bankach komercyjnych

Zadłużenie sektora publicznego w bankach komercyjnych w maju 2012 r. wyniosło 1,5 mld KM [ok. 0,75 mld EUR], wynika z danych Banku Centralnego. Z tego 887 mln KM [ok. 443 mln EUR] to zadłużenie Federacji BiH, a 613 mln KM [ok. 305 mln EUR] Republiki Serbskiej. Struktura kredytów różni się w FBiH i RS. Dług rządu w FBiH jest niemal trzy ...

Read More »

Grecja: Pracownicy banków strajkują

Pracownicy greckich banków ogłosili na poniedziałek 24-godzinny strajk ostrzegawczy. Powodem jest decyzja podjęta przez międzynarodowych kredytodawców oraz rząd, mogąca doprowadzić do utraty stanowisk pracy. – Rząd musi uświadomić sobie, że nie ma ani moralnego ani politycznego prawa do okazywania słabości, ignorowania historycznych wydarzeń i ulegania pod wpływem nacisków ze strony wierzycieli – napisała w oświadczeniu Federacja Związku Zawodowego Pracowników Banków. ...

Read More »

Podpisano porozumienie o czarnogórsko-kanadyjskiej współpracy

Vladimir Kavarić, Minister Gospodarki i Roman Waschuk, ambasador Kanady podpisali porozumienie o współpracy między rządem Czarnogóry  i Kanadyjską Korporacją Handlową (Canadian Commercial Corporation). Porozumienie jest podstawą przyszłych wspólnych inwestycji w rozwój kluczowych gałęzi czarnogórskiej gospodarki (obejmujących energetykę, przemysł i infrastrukturę) ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych i troski o zrównoważony rozwój. Według zapisów z zawartego właśnie porozumienia Kanadyjska Korporacja Handlowa jest ...

Read More »