Home / Polityka / Prawo (page 10)

Prawo

BiH: W Europie kara śmierci obowiązuje już tylko w Republice Serbskiej i na Białorusi

    Jedynymi częściami Europy, które nie zniosły jeszcze kary śmierci, są Białoruś i Republika Serbska. Kara śmierci wciąż obowiązuje m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Egipcie, Iraku, Iranie i Japonii. Wśród wszystkich państw na świecie karę śmierci pierwsza zniosła Wenezuela i miało to miejsce już w 1863 r., natomiast Litwa uczyniła to dopiero w tym roku. Władze Republiki Serbskiej ...

Read More »

Serbia: Przyjęto nowelizację prawa celnego

Parlament Serbii przyjął w czwartek (22 listopada) poprawki w prawie celnym. Ułatwią one podmiotom gospodarczym dokonywania transakcji handlowych oraz stworzenie lepszych warunków dla biznesu w Serbii. Celem wprowadzenia poprawek jest dostosowanie prawa do przepisów obowiązujących zarówno w kraju, jak i w państwach UE. Poprawki te przewidują zniesienie naliczania zaległych odsetek metodą oprocentowania składanego za dług celny, który nie został spłacony ...

Read More »

Komisja Europejska grozi Bułgarii sądem

Komisja Europejska żąda od Bułgarii zapewnienia przestrzegania prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie zarządzania odpadami. Postulat dotyczy także kilku innych państw członkowskich. Sprawa może trafić ostatecznie do Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie z prawem UE, składowanie odpadów jest ostatecznością – wysypiska mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy nie stanowią zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Bułgaria zobowiązała się do zamknięcia składowisk odpadów, które nie ...

Read More »

Chorwacja: Ivo Sanader uznany za winnego

Były premier Chorwacji, Ivo Sanader, został uznany za winnego w sprawach banku Hypo Alpe Adria i Ina–MOL i skazany na dziesięć lat więzienia. Tym samym został pierwszą osobą w Chorwacji skazaną za czerpanie prywatnych korzyści z wojny. Sanader jako sekretarz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przyjął 3,6 mln HRK (ponad 2 mln PLN) łapówki od przedstawicieli banku za zapewnienie tej instytucji ...

Read More »

Albania: Biznes skarży się na nadgorliwość służb podatkowych

W okresie styczeń – wrzesień br. do Podatkowej Dyrekcji Odwoławczej wpłynęło ponad 4,6 tys. skarg, a łączna sporna kwota to ALL 8,2 mld (EUR 58,6 mln). Odwołania dotyczą głównie zarzutów nieterminowego odprowadzania podatku VAT oraz niesłusznie – zdaniem przedsiębiorców – nałożonych grzywien. Wiele składanych odwołań ma błędy formalne, w tym brak przywołania podstawy prawnej, więc nie będą rozpatrywane w trybie ...

Read More »

Chorwacja: Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych w stolicy

Władze Miasta Zagrzebia chcą wprowadzić zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. Decyzją władz miasta dozwolone byłoby spożywanie alkoholu w miejscach publicznych w określonych sytuacjach, jak na przykład podczas festiwali Bundek czy Rujanfest, które odbywają się co roku w Zagrzebiu. Na temat wprowadzenia zakazu władze miasta będą dyskutować na grudniowym posiedzeniu. Szef Departamentu Zdrowia, Zvonko Šostar, twierdzi, że zakaz ograniczyłby przede ...

Read More »

Porozumienie ze Słowenią w sprawie zatrudniania obywateli BiH

Słoweńska Komisja Spraw Wewnętrznych podjęła w czwartek decyzję o ratyfikacji porozumienia z BiH w sprawie zatrudniania obywateli z tego państwa oraz sporządziła protokół o jej realizacji. Komisja podjęła tę decyzję jednogłośnie. Członkowie obu władających koalicji, a także opozycja, zgodzili się, że to, co działo się z bh. pracownikami w przeszłości, nie było właściwe. Na spotkaniu nie było przedstawiciela ministra pracy ...

Read More »

Czarnogóra: Potwierdzono sankcje dla Białorusi

Czarnogóra postanowiła nałożyć sankcje na Białoruś, przyłączając się do postanowień Unii Europejskiej, krajów objętych procesem rozszerzenia oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – potwierdza Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Ograniczenia wizowe i ekonomiczne dotyczą 243 białoruskich urzędników, w tym Aleksandra Łukaszenki. – Czarnogóra jako kandydat w trakcie negocjacji zobowiązana jest koordynować swoją politykę zagraniczną ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa ...

Read More »

BiH: Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu

Rada Ministrów BiH jednogłośnie przyjęła w piątek Projekt ustawy o budżecie instytucji i zobowiązań międzynarodowych na 2013 r. w wysokości 1 738 476 010 KM (ponad 886 mln EUR). Według projektu na finansowanie instytucji państwowych przeznaczone zostanie 950 mln KM (suma na tegorocznym poziomie), zaś na obsługę długu zagranicznego – 788 476 010 mln KM, czyli o 343 548 010 ...

Read More »

Macedonia wdraża zewnętrzny system kontroli ochrony danych osobowych

W Macedonii rozpoczęto działania zmierzające do wprowadzenia systemu zewnętrznej kontroli ochrony danych osobowych. Temu zagadnieniu została poświęcona Międzynarodowa Konferencja, pt. „Modernizacja przepisów kontroli ochrony danych osobowych”, która odbyła się z inicjatywy macedońskiego Generalnego Inspektora Danych Osobowych (DZLP) we współpracy z organem Komisji Europejskiej – Biurem Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX). Tematem spotkania było: sprawowanie kontroli nad ochroną danych osobowych ...

Read More »