Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Celem serbskiego rządu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju biznesu

Celem serbskiego rządu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju biznesu

Celem serbskiego rządu w nadchodzącym okresie jest ograniczenie roli państwa w gospodarce do minimum, oświadczył w czwartek 1 listopada, po prezentacji wyników ankiety Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) dotyczącej warunków prowadzenia biznesu przeprowadzonej w 2012 roku na tysiącu przedsiębiorstw, sekretarz w Ministerstwie Finansów i Gospodarki Vlajko Senić.

Podkreślił on również fakt, że państwo powinno skupić się na wypełnianiu swojej podstawowej funkcji, tj. stwarzaniu warunków stabilności makroekonomicznej oraz dodał, iż rząd serbski dąży do modelu funkcjonującego w Europie oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie udział państwa w gospodarce pozostaje praktycznie niezauważalny.

– Naszym celem nie jest to, aby państwo miało coraz większy udział w regulowaniu, wydawaniu zezwoleń czy rozroście biurokracji i żeby w ten właśnie sposób wpływało na gospodarkę – podkreślał Senić.

Przypomniał on także, iż rząd serbski przedsięwziął już kroki mające na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju biznesu, wymieniając: modernizację i reformę administracji podatkowej, przyspieszenie oraz ułatwienie procedur wydawania pozwoleń dotyczących gruntów pod budowę; a te właśnie kwestie pozostają ciągle największa przeszkodą w pozyskiwaniu nowych inwestorów, jak i inwestycji – zwłaszcza tych ze Stanów Zjednoczonych.

Jako najważniejsze dla interesów oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw w Serbii, Senić przedstawił przyjęcie nowego budżetu na 2013 rok, radykalną fiskalną konsolidacja, jak i zmianę prawa o Narodowym Banku Serbii (NBS) zapewniającego NBS niezależność od państwa.

 

Źródło: tanjug.rs, vesti-online.com

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE