Home / Bałkany / Czarnogóra / Centralny Bank Czarnogóry: zaciąganie kredytów w euro pozwoli uniknąć ryzyka walutowego
źródło-inews.bg

Centralny Bank Czarnogóry: zaciąganie kredytów w euro pozwoli uniknąć ryzyka walutowego

Centralny Bank Czarnogóry (CBCG) poinformował, że nadal należy spodziewać się osłabienia euro, które w ciągu czterech ostatnich miesięcy spadło na poziomie globalnym o ponad 5% w stosunku do dolara amerykańskiego. Jednocześnie doradza obywatelom kraju, aby zadłużali się właśnie w tej walucie, bo w ten sposób najlepiej ochronią się przed ryzykiem walutowym.

- Obecna sytuacja na świecie charakteryzuje się występowaniem wielu punktów zapalnych. Nie gwarantuje to stabilizacji na rynku walutowym. Ze względu na konflikt między Ukrainą i Rosją w nadchodzącym okresie można oczekiwać dalszego osłabiania się euro, choć zjawisko to nie powinno już przebiegać w tak gwałtowny sposób. Z kolei sytuacja na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do wzrostu popytu na dolara amerykańskiego, a zatem jego aprecjację. Kolejnym zagrożeniem jest ryzyko deflacji w strefie euro, co może nawet wywołać konieczność interwencji Europejskiego Banku Centralnego poprzez odpowiednie stymulatory finansowe – komentują aktualną sytuację specjaliści CBCG. Jednocześnie podkreślają, że w zaistniałych warunkach, mimo wszystko, najbardziej rozsądne będzie zadłużanie się w rodzimej walucie, czyli w euro.

Źródła: portalanalitika.me, pobjeda.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE