Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Centralny Bank Kosowa: Wzrost gospodarczy w 2012 r. zmaleje do 3,8%

Centralny Bank Kosowa: Wzrost gospodarczy w 2012 r. zmaleje do 3,8%

W 2012 r. nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego do 3,8% z 5% zanotowanych w 2011 r., wynika z prognozy przedstawionej przez kierownictwo Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK) przy okazji prezentacji rocznego raportu BQK.

W I połowie 2012 r. inflacja wyniosła 1,5%, odnotowano spadek eksportu o 24,4%, poziom importu nie zmienił się, o 4,8% zmniejszyła się natomiast wartość przekazów pieniężnych od emigrantów, a o 27,6% – bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Na spowolnienie kosowskiej gospodarki wpłynął kryzys krajów strefy euro, który przyczynił się do spadku przekazów pieniężnych od emigrantów, spadku eksportu oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Mimo to BQK oczekuje, że kosowska gospodarka utrzyma stabilność finansową, podobnie jak w 2011 r.

– System finansowy Kosowa będzie kontynuować rozwój aktywności zachowując stabilność, natomiast procesy zachodzące w gospodarce globalnej mogą wpłynąć na przepływ handlu, jak i innych kategorii bilansu płatniczego, takich jak przekazy pieniężne od emigrantów czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne – powiedział gubernator BQK, Gani Gërguri.

 

Źródła: koha.net, bqk-kos.org

About Maria Reptowska

KOMENTARZE