Home / Bałkany / BiH / Centrum Badań Europejskich: Konstytucja BiH generuje korupcję
korupcja - cdm.me

Centrum Badań Europejskich: Konstytucja BiH generuje korupcję

Korupcja jest jednym z największych problemów w Bośni i Hercegowinie i prawdopodobnie najczęstszą przyczyną nieufności obywateli i inwestorów wobec instytucji rządowych, co odbija się negatywnie na sytuacji gospodarczej, rozwoju przemysłu, a także demokratyzacji i ogólnym przestrzeganiu praw człowieka, wynika z badań Centrum Badań Europejskich (Evropski istraživački centar). Należy położyć nacisk na ustanowienie jasnego łańcucha odpowiedzialności wszystkich instytucji systemu, a następnie na tworzenie i umacnianie demokratycznych mechanizmów kontrolnych oraz ustanowienie jednolitego systemu sądowego.

W ciągu ostatniego roku Centrum obserwowało wiele aspektów zagadnienia. Główne problemy to brak hierarchii i koordynacji pomiędzy urzędami oraz słabość organów odpowiedzialnych za walkę z korupcją. Jak zaznaczyła dyrektor CBE, Tija Memišević, w BiH nie najlepiej działają także nieformalne mechanizmy kontroli, a sytuacja z mediami i organizacjami pozarządowymi nie jest idealna. W tym kontekście proces integracji europejskiej ma być niezwykle istotny, bo wsparcie pochodzące z zewnątrz powinno wzmocnić mechanizmy kontroli.

Także system sądowniczy kopiuje porządek konstytucyjny BiH – cztery systemy sądownictwa są od siebie niezależne, niehierarchiczne, finansowane z 14 różnych źródeł. Dodatkowo sądy są stale pod polityczną presją i nie są wystarczająco chronione, aby mogły być niezawisłe i profesjonalne, wynika z badań Centrum. W tej sytuacji organy sądowe, choć powinny być kluczowe dla walki z korupcją, nie są w stanie pełnić swojej roli.

Opracowana przez Centrum analiza „Korelacja między Konstytucją BiH i korupcją” jest częścią projektu „Konstytucja i korupcja – korelacja i skutki dla społeczeństwa BiH” (Ustav i korupcija-korelacija i posljedice na bh. društvo).

Źródło: seebiz.net

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE