Home / Bałkany / Albania / ČEZ traci na działalności w Albanii

ČEZ traci na działalności w Albanii

Autorka: Marta Kołczyńska

 

Marża brutto* z działalności dystrybucyjnej albańskiej części czeskiej grupy energetycznej ČEZ, CEZ Albania (CEZ Shpërndarje), wyniosła w I kwartale 2012 r.  CZK -1,7 mld (EUR – 67,3 mln), z powodu podwyższonego kosztu zakupu energii elektrycznej od producenta i zamrożonych stawek dla odbiorców końcowych, poinformowała Grupa ČEZ w prezentacji kwartalnych wyników finansowych.

Nieco ponad połowa tej kwoty przypada na bezpośrednie konsekwencje zmian relacji cen sprzedaży i kosztów zakupu energii, a pozostała część na zwiększone straty.

„[D]ecyzja organu regulacyjnego o podwyższeniu o 90 % cen zakupu energii elektrycznej od państwowego producenta KESH oraz utrata marży od największych klientów w wyniku ich sklasyfikowania przez ustawodawstwo do kategorii klientów uprawnionych do kupowania energii od dowolnego dostawcy (-0,8 mld CZK)”, napisano w prezentacji.

„[W]yższa cena rynkowa energii elektrycznej importowanej w celu pokrycia strat i większy wolumen strat w sieci w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,3 TWh (-0,9 mld CZK)”, czytamy dalej.

Ostatecznie EBITDA spadła o dodatkowe CZK 0,2 mld do CZK 1,9 mld z powodu wyższych zaksięgowanych odpisów aktualizujących „ze względu na gorszą dyscyplinę płatniczą klientów.”

Między innymi kłopotom w Albanii Grupa ČEZ przypisuje ponad 16-procentowy roczny spadek zysku netto w pierwszym kwartale 2012 r. do CZK 14,4 mld (EUR 573 mln) i 1,1-procentowy spadek EBITDA do CZK 26,3 mld (EUR 1,04 mld).

 

Podsumowanie działalności CEZ Albania w I kwartale 2012 r. przedstawiono syntetycznie w tabelach poniżej:

 

Tab. 1. Bilans energii elektrycznej CEZ Albania w I kwartale 2012 r.

GWh

Zmiana

Sprzedaż klientom końcowym

-861

-25%

Saldo obrotu hurtowego

2011

+2%

   Sprzedaż na rynku hurtowym

0

-

   Zakupy na rynku hurtowym

2011

+2%

Straty sieciowe

-1150

+41%

 

Tab. 2. Sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym w Albanii w I kwartale 2012 r.

GWh

Zmiana

   Gospodarstwa domowe

-451

-30%

   Mali odbiorcy – przedsiębiorstwa

-171

-6%

   Duzi odbiorcy

-238

-27%

Sprzedaż klientom końcowym

-860

-25%

Dystrybucja energii elektrycznej klientom końcowym

-860

-30%

 

Pełna prezentacja ČEZ Group w języku polski dostępna jest tutaj.

 

* Marża brutto = (przychody – koszt sprzedaży) / przychody

 

Źródło danych: CEZ

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE