Home / Nauka / CfP: Międzynarodowy Kongres Młodych Slawistów – nabór zgłoszeń
książka - tportal.hr

CfP: Międzynarodowy Kongres Młodych Slawistów – nabór zgłoszeń

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filologii Słowiańskiej
Koło Naukowe Serbistów

Międzynarodowy Kongres Młodych Slawistów

Kultura duchowa Słowian

Wrocław, 20-21. 04. 2015  r.

W dobie globalizacji i kryzysu wielkich narracji pojęcie kultury wymaga nieustannego podejmowania w refleksji naukowej. Coraz gwałtowniejsze przemiany otaczającej nas rzeczywistości sprawiają, że próby aktualnego określania dorobku kulturowego ludzkości i jego miejsca w świecie zyskują na znaczeniu. Przedmiotem obrad pierwszego Kongresu Młodych Slawistów czynimy kulturę duchową Słowian. Problemy tożsamości narodowej, jej kulturowej realizacji i sposobów funkcjonowania ulegają nieustannym przeobrażeniom, co pociąga za sobą konieczność ich nieustannego redefiniowania i bacznej obserwacji ze strony środowiska naukowego.

Stereotyp jedności słowiańskiej nie oparł się przeobrażeniom cywilizacyjnym. Czy w świecie nieustannych procesów konwergencji i transgresji możemy mówić o względnym monolicie prawd, norm i zachowań, które motywują przypisanie jednej (czy na pewno jednej?) grupie etnicznej tworzenie wspólnego obrazu? Jak wygląda współczesna mozaika mikrokultur krajów słowiańskich? Dokąd zmierzają sami Słowianie i kogo dziś określamy tym mianem? Jak wygląda tożsamość słowiańskiej literatury, etyki, religijności? Gdzie przebiegają granice dialogu symbolicznego? Czy kategoria słowiańskości jest wciąż użyteczna w badaniach humanistycznych? Mamy nadzieję, że w dyskusji uda nam się wypracować odpowiedź na te pytania.

Wychodząc z założenia, że nie należy zamykać się na głos żadnej dyscypliny naukowej, zapraszamy do udziału przedstawicieli różnych obszarów nauki, którzy zechcą przedstawić wyniki swoich prac badawczych. Mając jednak w pamięci to, że każdy dialog powinien mieć swoje ramy, proponujemy następujące zagadnienia szczegółowe:

  • kultura duchowa w XXI wieku – granice i wyzwania
  • słowiańskość i Słowianie – spójność i różnorodność
  • polityka kulturowa krajów słowiańskich
  • religijność Słowiańszczyzny
  • folklor słowiański – potencjał badawczy zagadnienia
  • kultura i polityka językowa krajów słowiańskich
  • kategoria innego w rzeczywistości słowiańskiej
  • dialogi inter- i ekstrakulturowe w tradycji słowiańskiej

Kierownik konferencji: dr Gordana Đurđev-Małkiewicz
Sekretarz konferencji: Paulina Kolebska
Języki konferencji: polski, serbski, angielski

Terminarz:

- do 01.04.2015 r. – przesłanie zgłoszenia i abstraktu wystąpienia (do 200 słów) na adres pociagdobalkanow@gmail.com

Formularz aplikacyjny dostępny pod *linkiem*
– do 15.04.2015 r.– poinformowanie o przyjęciu zgłoszenia
– 20-21.04.2015 r. – obrady (Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9, Wrocław)
– do 30.05.2015 r. – przekazanie pełnej wersji artykułu do monografii

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania prelegentów. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w akademikach UWr (na koszt uczestników).

Przewiduje się publikację referatów (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w postaci samodzielnej monografii naukowej.

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE