Home / Nauka / CfP: Nabór tekstów do Studenckich Zeszytów Naukowych IFS UJ
szn

CfP: Nabór tekstów do Studenckich Zeszytów Naukowych IFS UJ

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UJ

Nabór tekstów do numeru siódmego!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obszarem Słowiańszczyzny południowej i zachodniej (z wyłączeniem Polski) do nadsyłania tekstów do siódmego numeru pisma!

Redakcja pisma informuje:
„Jesteśmy otwarci na artykuły z każdej dyscypliny naukowej – od literaturoznawstwa, przez językoznawstwo, historię, nauki polityczne, po różnego rodzaju materiały kulturoznawcze. Prace naukowe o objętości około 12 stron wraz z bibliografią, streszczeniem w języku angielskim oraz przypisami należy nadsyłać do 10 marca 2015 roku. Artykuły powinny być opatrzone recenzją pracownika naukowego w stopniu przynajmniej doktora według formularza dostępnego na stronie internetowej Koła Naukowego Slawistów UJ: www2.filg.uj.edu.pl/ifs/kns/pdf/formularz_recencyjny.doc. Mogą zostać dostarczone w formie oryginalnej bądź skanu.

Podstawowe wymagania dotyczące tekstów:
– czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, tytuł artykułu: TNR 14 pkt., margines 2,5 cm, wyjustowany, nieformatowany (bez twardych spacji!), cytaty w cudzysłowie polskim.
– przypisy: na dole strony, czcionka TNR 10 pkt., obowiązują skróty łacińskie (Ibidem, Idem, op.cit., passim, itd.), interlinia 1.
– bibliografia uporządkowana alfabetycznie nazwiskami, bez numeracji pozycji, bez podawania nazwy wydawnictwa.
– streszczenie w języku angielskim liczące do 200 słów
– plik powinien być w formacie doc bądź docx – inne formaty będą odrzucane.
Dokładne wytyczne, co do wymagań edycyjnych tekstu znajdują się na stronie: http://www2.filg.uj.edu.pl/ifs/kns/pdf/zasady.pdf

Zapraszamy także do lektury poprzednich numerów w formie elektronicznej: http://www2.filg.uj.edu.pl/ifs/kns/zeszyty.html

Wszelkie pytania i gotowe artykuły prosimy nadsyłać na adres mailowy: zeszyty.knsuj@gmail.com

Portal Bałkanistyka serdecznie zaprasza i zachęca do nadsyłania zgłoszeń!

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE