Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwaci dziś bogatsi niż przed kryzysem?

Chorwaci dziś bogatsi niż przed kryzysem?

Mimo stagnacji gospodarczej, oszczędności chorwackich gospodarstw domowych są obecnie o 16,5 mld HRK [9,2 mld PLN] wyższe niż w końcu 2007 roku i wynoszą w sumie niemal 290 mld HRK [162 mld PLN]. Oznacza to, że średnio każdy mieszkaniec tego kraju zaoszczędził w ciągu ostatnich 4 lat ponad 3,8 tys. HRK [2,1 tys. PLN], a kwota ze zgromadzonych przez niego oszczędności wzrosła z mniej niż 63,5 tys. HRK [35,5 tys. PLN] w końcu 2007 r. do ponad 67,3 tys. HRK [37,6 tys. PLN] w pierwszych miesiącach 2012 r. W ciągu samego 2011 r. oszczędności Chorwatów wzrosły o 2,9%.

Wyniki te mogą zaskakiwać, zwłaszcza w sytuacji, gdy w wyniku kryzysu w Chorwacji znacząco wzrosło bezrobocie, o czym informowaliśmy już na naszym portalu, standard życia mieszkańców tego kraju uległ widocznemu pogorszeniu, a coraz więcej osób żyje tam w biedzie. Jednak ekonomiści podkreślają, że nie ma powodów do zbytniego optymizmu – gdy weźmie się pod uwagę inflację, wzrost zgromadzonych przez Chorwatów oszczędności nie jest wcale znaczący. Pamiętać trzeba również o większej skłonności ludzi do oszczędzania, którą obserwuje się zazwyczaj w czasie kryzysu gospodarczego.

Jak wynika z badań, większość – aż 70% – oszczędności chorwackich gospodarstw domowych stanowią posiadane nieruchomości, których wartość spadła w ostatnich kryzysowych latach i zgodnie z prognozami analityków nadal będzie się obniżać. Jeśli chodzi o dysponowanie aktywami finansowymi, Chorwaci wciąż preferują tradycyjne formy oszczędzania. W końcu 2011 r. 60% aktywów finansowych tamtejszych gospodarstw domowych ulokowanych było w depozytach bankowych, które uchodzą za bezpieczną formę oszczędzania. Niepokojącym sygnałem jest stale rosnący udział gotówki w aktywach finansowych obywateli świadczący o powiększaniu się szarej strefy w tym kraju.

Źródła: jutarnji.hr, bankamagazine.hr, dalmacijanews.com

About Magdalena Pazdanska

KOMENTARZE