Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: 10 zadań do wykonaniu przed wstąpieniem do UE

Chorwacja: 10 zadań do wykonaniu przed wstąpieniem do UE

Chorwacja czyni postępy w przyjmowaniu i wdrażaniu prawodawstwa UE, jednak pozostaje wciąż 10 zadań, które ten bałkański kraj musi wykonać, by stać się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty – wynika z tegorocznego raportu Komisji Europejskiej o stanie przygotowań do akcesji do UE. W ubiegłorocznym raporcie Komisja Europejska wskazała aż 51 zmian konieczny  do wprowadzenia, z których Chorwatom udało się wdrożyć znakomitą większość.

– To najlepszy raport w historii starań o akcesję – oceniła chorwacka minister spraw zagranicznych, Vesna Pusić. Zgodnie z jej słowami, 10 zadań stojących przed Chorwacją nie tylko jest możliwe do wypełnienia, ale już znajduje się w fazie realizacji. Pusić zdementowała natomiast pogłoski o tym, jakoby podobny raport kontrolny o przygotowaniu Chorwacji do członkostwa w UE miał być przygotowywany również po 1 lipca 2013 r., czyli po planowanym wstąpieniu tego kraju do Wspólnoty.

Wskazane w raporcie Komisji Europejskiej zadania stojące jeszcze przed Chorwacją to: podpisanie umowy o prywatyzacji stoczni Brodosplit i podjęcie koniecznych decyzji w celu zakończenia restrukturyzacji chorwackiego przemysłu stoczniowego, wdrożenie środków mających na celu zwiększenie skuteczności chorwackiego sądownictwa i zmniejszeniu liczby długo toczących się spraw, wprowadzenie nowego prawa egzekucyjnego w celu skutecznego egzekwowania postanowień sądu i ograniczenia liczby przypadków, w których te decyzje nie zostały wykonane, a także ustanowienie i umożliwienie działania nowej Komisji ds. Konfliktów Interesów oraz przyjęcie nowej ustawy o dostępie do informacji w celu stworzenia ram prawnych i administracyjnych w zakresie dostępu do informacji.

Unia wymaga od Chorwacji również ostatecznego przyjęcia przepisów, które umożliwią wdrożenie ustawy o policji, dokończenia budowy przejść granicznych w korytarzu Neum, osiągnięcia ustalonej na rok 2012 liczby funkcjonariuszy straży granicznej, dopracowania i przyjęcia strategii migracyjnej z jasnym określeniem działań podejmowanych na rzecz integracji najbardziej zagrożonych grup migrantów oraz przyspieszenia tworzenia przekładów i weryfikacji tłumaczeń acquis communautaire.

Nie wiadomo, czy ewentualne niewypełnienie przez Chorwację w terminie któregoś z warunków przedstawionych przez Komisję Europejską będzie skutkowało nałożeniem kary na ten kraj. W każdym razie najprawdopodobniej nie będzie miało to wpływu na przyjętą już wstępnie datę wstąpienia Chorwacji do Wspólnoty.

Źródła: jutarnji.hr, jutarnji.hr, ec.europa.eu, ec.europa.eu

About Magdalena Pazdanska

KOMENTARZE