Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: 25 – 30 października 2011 r.

Chorwacja: 25 – 30 października 2011 r.

30 października 2011 r.
Pojazdy wojskowe dla Albańczyków
Chorwacki producent bronii, firma Đuro Đaković ze Slavonskiego Brodu, pojawił się na targach uzbrojenia w Albanii z ofertą na transportery opancerzone typu Patria AMV, które firma produkuje na licencji fińskiej. Członek Zarządu holdingu Đuro Đaković powiedział, że Albania jest rynkiem, w którym firma ma zamiar aktywnie uczestniczyć. (seebiz.eu)

29 października 2011 r.
Cukiernia Viro: Zysk netto wzrósł o 28,5% a przychody o 14,4%
Zysk netto chorwackiej cukierni Viro w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. wyniósł 40,4 mln kun, czyli o 28,5% więcej niż w tym samym okresie rok temu. Przychody tej wytwórni wzrosły o 14,4% i wyniosły 584,4 mln kun. Rozchody natomiast wzrosły o 13,9%. W ciągu 3 kwartałów 2011 r. Viro w tym roku oczekuje wyniku produkcji cukru powyżej 133 tys. ton. (seebiz.eu)

28 października 2011 r.
Agrokor największą firmą w regionie według Deloitte
Trzeci rok z rzędu Agrokor z 3,638 mld euro przychodu zajął pierwsze miejsce na liście największych firm regionu Adria [region ten obejmuje: Słowenię, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Macedonię, Czarnogórę]. W pierwszej dziesiątce znajdują się też dwie inne chorwackie spółki: INA (2. miejsce z przychodami na poziomie 3,55 mld euro) i HEP Grupa (5. miejsce z przychodami 1,678 mld euro).
Najwięcej firm znajdujących się na liście pochodzi ze Słowenii (aż 36), 31 z z Chorwacji, 19 z Serbii, 8 z Bośni i Hercegowiny, 4 z Macedonii i tylko 2 z Czarnogóry.

27 października 2011 r.
Załamanie rynku sprzedaży aut w Chorwacji
Do końca 2011 r. prognozowana sprzedaż aut wyniesie 42 tys., czyli tyle ile w 1995 roku. Powrót na  wysoki poziom sprzedaży (90 000 nowych aut rocznie) oczekuje się dopiero w 2018 roku. Według prognoz w 2012 r. sprzedaz aut wzrośnie od 4 do 5 procent. (dnevno.hr)

26 października 2011 r.
Administracja publiczna przechodzi na T-mobile
T-mobile wygrał przetarg na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla administracji publicznej, który został ogłoszony przez chorwacki rząd. Trwa podpisywanie umowy pomiędzy rządem a operatorem sieci komórkowej, której wartość opiewa na 14,26 mln kun brutto rocznie. Hrvatski Telecom zyskał dzięki temu 8049 nowych abonentów i zagwarantował sobie sprzedaż 5646 aparatów telefonicznych i 1053 modemów do mobilnego internetu. Rząd rezygnuje z usług innych operatorów i w całości przechodzi do T-mobile. Umowa dotyczy obsługi wszystkich 28 organów administracji państwowej, włączając ministerstwa i urzędy.(poslovni.hr)

25 października 2011 r.
Jedna czwarta wszystkich zatrudnionych pracuje w sektorze publicznym
Szacuje się, że w sektorze publicznym pracuje ponad 400 tys. osób, czyli ok. 25% wszystkich zatrudnionych osób w Chorwacji. Na konferencji pt. „Dziesięć tematów dotyczących reformy administracji publicznej w Chorwacji” zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Zagrzebiu i Zakład Friedricha Eberta dyskutowano o możliwych rozwiązaniach. Eksperci biorący udział w konferencji są zgodni, że problem złej jakości pracy sektora publicznego nie leży w liczbie zatrudnionych, lecz w złej organizacji i braku kompetencji. Rozwiązaniem, według nich, jest stworzenie systemu oceniania i nagradzania według zasług w oparciu o jasne i sprawiedliwe kryteria. (dnevno.hr)

Dalmacijavino: Kolejny nieudany przetarg
Znów nie udała się prywatyzacja splickiego zakładu produkującego wino. Do przetargu dotyczącego przejęcia 79,82% kapitału Dalmacijavino o wartości 124 mln kun stanęły tylko dwa podmioty: Traubi International Corporation z USA i Dalmacijavino-ESOP – firma, którą założyli pracownicy Dalmacijavino. Jednak Agencja  ds. Zarządzania Własnością Państwa [Agencija za upravljanje državnom imovinom] odrzuciła  oferty złożone przez te firmy, gdyż nie spełniały wszystkich wymogów. (slobodnadalmacija.hr)

Opracowała: Joanna Nowak

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE