Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: 66% głosujących za przystąpieniem do UE

Chorwacja: 66% głosujących za przystąpieniem do UE

Przy frekwencji 43,51%, czyli udziale mniej niż 2 mln uprawnionych, 66,27% głosujących w niedzielnym referendum Chorwatów opowiedziało się za przystąpieniem swojego kraju do Unii Europejskiej.
Prezydent Ivo Josipović, za pośrednictwem portalu Facebook, podziękował wszystkim głosującym, bez względu na ich poglądy, za wykazanie się „troską o Chorwację”.
– Drodzy przyjaciele, gratuluję wam zwycięstwa europejskiej Chorwacji! Dziękuję wszystkim, którzy poszli na referendum – tym, którzy głosowali za i tym, którzy byli przeciwko. Wszyscy daliście wyraz zaangażowania w sprawy Chorwacji. Jestem pewien, że przyszłość pokaże, że nasze TAK dla Europy było ważną i dobrą decyzją.
Kto przeciw?
Przeciwnicy akcesji, którzy ogółem stanowili 33,13% głosujących, zwyciężyli w zaledwie 18 spośród 556 chorwackich miast i gmin. Najwięcej głosów przeciw, bo aż 63,24%, oddano w gminie Preseka w żupanii zagrzebskiej. Żadne z miast nie zagłosowało w większości przeciw przystąpieniu do struktur unijnych.

Miasta na TAK
Zwolennicy idei integracji okazali się być większością we wszystkich dużych ośrodkach miejskich. W stolicy – Zagrzebiu, gdzie przy stosunkowo wysokiej frekwencji sięgającej 55%, przystąpienie do UE poparło 68% głosujących. Najlepszy rezultat osiągnięto w Gračacu – 82,34%. Największym sceptycyzmem wobec planów integracji z Unią wśród osób zamieszkujących większe miasta, wykazali się mieszkańcy południa kraju –  Dubrownika (głosów „za” było nieco ponad 57%) oraz Splitu (niecałe 60% poparcia dla przystąpienia).

Niska frekwencja
Frekwencja w całym kraju wyniosła 43,51% (1 959 466 mieszkańców). Najmniejszą frekwencję odnotowano w gminie Civljane w żupanii szybenicko-kninskiej – tylko 6,18%. W pobliskiej gminie Biskupiji na głosowanie wybrało się niewiele więcej, bo tylko 11,44% mieszkańców. Za to największa frekwencja była w gminie, która zagłosowała przeciwko przystąpieniu do UE – Rakovec w żupanii zagrzebskiej. Tam do urn poszło 82,32% wyborców.

Spośród Chorwatów mieszkających poza granicami kraju, z możliwości udziału w referendum skorzystało mniej niż 4% uprawnionych do głosowania. Większość z nich – niemal 84%, opowiedziało się za akcesją.

 

Tekst: Državno izborno povjerenstvo, hina.hr, jutarnji.hr, vjesnik.hr, vecernji.hr, tłum. i red. Magdalena Pazdańska i Joanna Nowak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE