Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Autocesta Rijeka-Zagreb na skraju bankructwa?

Chorwacja: Autocesta Rijeka-Zagreb na skraju bankructwa?

Zadłużenie firmy Autocesta Rijeka-Zagreb, będącej zarządcą odcinka autostrady A6 między Rijeką a Bosiljevem oraz dalej biegnącej do Zagrzebia jako autostrada A1, może sięgnąć nawet 1,5 mld EUR.

Ze względu na wielkość zadłużenia kredytowego oraz niekorzystny bilans działalności gospodarczej, firmie grozi niewypłacalność. Tylko w tym roku, Autocesta Rijeka-Zagreb musi spłacić ratę zaciągniętego kredytu w wysokości 87,9 mln EUR, czyli tyle, ile wynosi jej całkowity roczny przychód. Ponadto, z każdym kolejnym rokiem wysokość raty będzie rosła. Tymczasem, od 2007 roku, firma przynosi same straty, które dotychczas wynoszą już około 116 mln EUR.

Na trudną sytuację finansową firmy, już w 2010 roku, zwracali uwagę kontrolerzy z firmy BDO, którzy przygotowywali sprawozdanie finansowe dla Autocesta Rijeka-Zagreb. Według ich opinii, bez pomocy państwa, będącego właścicielem krajowych dróg i autostrad, firma nie będzie w stanie spłacić otrzymanego kredytu, procentów od pożyczki oraz innych opłat. Jedynie poprzez dodatkowe obciążenie podatników, możliwa będzie niwelacja zadłużenia.

Z opiniami o krytycznej sytuacji firmy nie zgadzają się natomiast jej przedstawiciele.
– Autoceska Rijeka-Zagreb nie stoi na skraju bankructwa. Firma jest stabilna i regularnie spłaca swoje należności finansowe względem banków, dostawców oraz pracowników. Zadłużenie jest jedynie wynikiem poszerzenia zakresu działalności firmy poprzez zainwestowanie funduszy w rozbudowę obwodnicy Rijeki w 2007 roku. O funkcjonowaniu przedsiebiorstwa jest informowana nowa władza, która w porozumieniu z odpowiednimi ministerstwami, rozważa formę ewentualnego finansowania spłaty istniejących zobowiązań kredytowych. Nie możemy zatem mówić o zagrożeniu bankructwem firmy – tłumaczą przedstawiciele przedsiębiorstwa.

Tekst: seebiz.eu, tłum. i red. Piotr Wojtłowski

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE