Home / Bałkany / Chorwacja / Bank Światowy i Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju podpisały umowę o pożyczce w wysokości 50 mln EUR

Bank Światowy i Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju podpisały umowę o pożyczce w wysokości 50 mln EUR

Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju (HBOR) i Bank Światowy podpisały umowę o dodatkowej pożyczce wysokości 50 mln EUR na Projekt Kredytowego Programu Finansowania Eksportu (CEFIL). Środki te zostaną wykorzystane na wspieranie sektora prywatnego w ubieganiu się o dofinansowania i wzmocnieniu konkurencyjności w okresie przed przystąpieniem Chorwacji do UE.

Kapitał początkowy programu CEFIL wynosił 100 mln EUR; do tej pory ze środków programu skorzystało 57 firm. Eksport firm, które skorzystały z programu stanowi 5% ogólnego chorwackiego eksportu, a dzięki środkom z programu wzrósł o 30%.

Nowe środki wykorzystane będą na długoterminowe, tzn. 15-20 letnie inwestycje w zakresie eksportu i turystyki. Mimo, iż obecna umowa zapewnia stosunkowo niewielką ilość środków, otwiera drogę do ubiegania się o dalszą pomoc w roku następnym, nie tylko poprzez kredytowanie, ale również inne rodzaje współpracy.

Umowa została podpisana przez prezesa zarządu HBOR, Antona Kovačeva i prezesa chorwackiego oddziału Banku Światowego, Hongjoo Hajma, z którym na potrzeby tej umowy minister finansów Slavko Linić podpisał umowę gwarancyjną.

Chorwacja została członkiem Banku Światowego w 1993 r. Bank Światowy, który, jak podkreślał minister Linić, dał wyraz swojego zainteresowania inwestowaniem w Chorwację, będzie również gwarantem wartych 200 mln EUR obligacji Chorwackiego Bank Odbudowy i Rozwoju, których emisja jest przewidywana na początek 2013 r. Obligacje będą miały rating Banku Światowego, czyli AAA.

 

Źródło: vecernji.hr, business.hr, jutarnji.hr

 

About Karolina Wlodarczyk

KOMENTARZE