Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Dalekovod buduje w Szwecji

Chorwacja: Dalekovod buduje w Szwecji

W zeszłym tygodniu chorwacka firma Dalekovod S.A., mająca swoje przedstawicielstwo także na polskim rynku, podpisała w miejscowości Västerås umowę ze szwedzką firmą Alstom Grid zakładającą przeprowadzenie przez chorwackie przedsiębiorstwo firmę robót budowlanych i montażowych przy stacji transformatorowej Barkeryd.

W skład nowej stacji transformatorowej wchodzić będzie transformator 400/130kV wraz z zapleczem (budynkiem w którym znajdą się urządzenia sterujące i telekomunikacyjne). Wykonawca, czyli firma Alstrom Grid wybrała Dalekovod jako współwykonawcę większości robót. Zleceniodawcą jest szwedzka państwowa sieć elektroenergetyczna, Svenska Kraftnät, która planuje dalsze poszerzanie szwedzkiej sieci elektroenergetycznej, a także stopniowe połączenie z sieciami fińską i norweską.

Stacja Barkeryd jest jedną z szeregu inwestycji, które mają ułatwić nie tylko przekazywanie energii z pobliskich elektrowni jądrowych, ale też połączenie z norweską siecią elektroenergetyczną w ramach projektu “South-West link”. Ma on na celu usprawnienie przesyłania energii między Szwecją a Norwegią, co ma prowadzić do poprawy funkcjonowania nordyckiego rynku elektroenergetycznego, a także oferowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego – renowacja państwowej sieci jest koniecznym warunkiem rozwoju elektrowni wiatrowych w przyszłym dziesięcioleciu.

Wartość podpisanej umowy wynosi 1,7 mln EUR. Rozpoczęcie prac przewidywane jest na początek kwietnia 2012, a zakończenie ma nastąpić w październiku 2013.

Tekst: poslovni.hr,  tłum. i red. Karolina Włodarczyk

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE