Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Do 2018 roku powstanie zintegrowany system gospodarowania odpadami

Chorwacja: Do 2018 roku powstanie zintegrowany system gospodarowania odpadami

W wyniku wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej konieczna staje się restrukturyzacja dotychczas funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami, który nie spełnia większości norm i wytycznych UE. Jako ostateczny termin modernizacji gospodarki odpadami Bruksela wyznaczyła początek 2018 roku, do kiedy to Chorwacja będzie zwolniona z ewentualnych kar za nadmierne obciążanie środowiska naturalnego.

Minister Ochrony Środowiska Mihael Zmajlović jest przekonany, że Chorwacja zdąży z restrukturyzacją systemu gospodarowania odpadami do wyznaczonego przez UE terminu.

– Przez wiele lat zamiataliśmy kwestię gospodarki odpadami pod dywan, przez co problem nigdy nie został rozwiązany. Obecnie naszym celem jest zmiana systemu gospodarowania odpadami do 2018 roku, tak aby dotrzymać terminu wyznaczonego przez Unię Europejską. Dysponujemy odpowiednimi środkami finansowymi na realizację tego projektu, zarówno z Funduszy Unii Europejskiej, jak też z budżetu państwa – tłumaczy minister Zmajlović.

Na wdrożenie do 2018 roku zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami Chorwacja otrzyma z funduszy unijnych około 3,2 mld EUR. Dodatkowo, do 2023 roku konieczne będzie przeprowadzenie reformy gospodarki wodnej Chorwacji, na co UE przeznaczy kolejne 4,5 mld EUR.

– To są naprawdę ogromne środki finansowe, które musimy mądrze wykorzystać. Aby przeprowadzić skuteczne reformy konieczne będzie w pierwszej kolejności przygotowanie profesjonalnych planów inwestycyjnych oraz projektów. Niestety nie mamy doświadczenia w tej kwestii, ponieważ w ciągu ostatnich 10-15 lat gospodarka odpadami była stale zaniedbywana. Dlatego też zamierzamy położyć szczególny nacisk na prawidłowe opracowanie projektów, zbadanie stosunków własnościowych gruntów oraz przygotowanie studiów wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze – wyjaśnia minister Zmajlović.

Utworzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami będzie wymagać od rządu integracji działań przy realizacji projektu na wszystkich szczeblach administracji publicznej: centralnym, regionalnym oraz lokalnym. Współpraca ta ma z jednej strony pozwolić Chorwacji na uniknięcie możliwych kar za nadmierne obciążanie środowiska w przyszłości, z drugiej zaś zagwarantować poprawę warunków życia lokalnej społeczności.

 

Źródło: seebiz.eu 

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE