Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Grupa Končar inwestuje w Finlandii 15 mln EUR

Chorwacja: Grupa Končar inwestuje w Finlandii 15 mln EUR

Grupa Končar – Generatori i Motori SA podpisała umowę na produkcję dwóch generatorów o mocy 34 MVA dla Imatry, czyli jednej z najważniejszych i największych elektrowni wodnych w Finlandii. Zamówienie złożyła firma Fortum Power and Heat Oy – najważniejsza firma w fińskim sektorze energetycznym, która ma swoje obiekty także na terytorium sąsiadujących państw.

W chwili obecnej Grupa Končar ma podpisanych osiem umów  z fińskimi elektrowniami, na różnych etapach realizacji. Łącznie opiewają one na ok. 15 mln EUR.

Zysk Grupy Končar po opodatkowaniu wyniósł 184 mln HRK (ok. 101 mln PLN), przy czym 55% przychodów Grupy pochodzi z eksportu. Rok 2011 był najlepszym rokiem w dziejach Grupy, która nie tylko osiągnęła rekordowe zyski, ale i zwiększyła liczbę zamówień o 6% w stosunku do roku 2010 i powiększyła liczbę zatrudnionych.

Źródło: vecernji.hr

About Karolina Wlodarczyk

KOMENTARZE