Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja i Czarnogóra – porozumienie o partnerstwie euroatlantyckim

Chorwacja i Czarnogóra – porozumienie o partnerstwie euroatlantyckim

Vesna Pusić, chorwacka minister spraw zagranicznych oraz jej czarnogórski odpowiednik Milan Roćen, podpisali w Podgoricy porozumienie o partnerstwie euroatlantyckim między swoimi krajami.

Partnerstwo to, zaproponowane przez stronę czarnogórską, miało by być krokiem na drodze do dalszej integracji Czarnogóry z NATO i UE, gdyż celem podpisania porozumienia jest pomoc Czarnogórze w wypełnianiu kryteriów koniecznych do integracji z Unią Europejską, zwłaszcza w zakresie przystosowania obowiązującego prawa do ustawodawstwa UE. Podkreślono przy tym, że Chorwacja i Czarnogóra zamierzają wciąż pracować nad pogłębieniem dobrych stosunków sąsiedzkich i w ten sposób przyczynić się do szerzenia idei pokoju, stabilności i postępu w krajach Europy Południowo-Wschodniej, wierząc, iż trwałą afirmacją tych wartości byłoby członkostwo krajów regionu w Unii Europejskiej.

Chorwacja obiecała pomóc poprzez podzielenie się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi w procesie integracji. Planowane są również projekty współpracy, zwłaszcza w zakresie infrastruktury, które mogłyby się następnie ubiegać o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W czasie swojej wizyty Vesna Pusić spotkała się również z prezydentem Czarnogóry Filipem Vujanoviciem i premierem Rankiem Krivokapiciem, a także z przedstawicielami chorwackiej mniejszości, zamieszkującej głównie okolice Boki Kotorskiej. Podczas tej ostatniej rozmowy poruszono problem dofinansowania chorwackich mediów w tym regionie i uwspółcześnienia sposobów współpracy z młodzieżą, m.in. przez system stypendiów.

Minister Pusić odniosła się również do umieszczenia w audycji telewizyjnej „Lijepa naša” [„Piękna nasza”, nazwa używana w odniesieniu do Chorwacji przez jej mieszkańców – przyp. red.] regionu Boki Kotorskiej. Oznajmiła, iż jej kraj nie ma żadnych pretensji terytorialnych. – Mam nadzieję, że nie ma ich również chorwacka telewizja – dodała.

 

Źródło: seebiz.eu, seebiz.eu, dnevnik.hr

 

About Karolina Wlodarczyk

KOMENTARZE