Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Koncar EI wypłaci dywidendę
ekonomija_317319908 biznis.ba

Chorwacja: Koncar EI wypłaci dywidendę

Zarząd firmy Koncar zapowiada, że na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 27 kwietnia ogłosi decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 30,8 mln HRK [16,6 mln PLN], co stanowi 12 HRK [6,5 PLN] na akcję.

Według informacji o Walnym Zgromadzeniu opublikowanej na giełdzie w Zagrzebiu Koncar EI w 2012 roku wypracował dochód netto 109,15 mln HRK [58,75 mln PLN]. Na rezerwy obowiązkowe przekazano 5% dochodu, czyli 5,45 mln HRK [2,93 mln PLN]. 36,4 mln HRK [19,59 mln PLN] odłożono na rezerwy ustawowe, również 36,4 mln HRK [19,59 mln PLN] przekazano na inne rezerwy.

Pozostały, nie rozdysponowany dochód w wysokości 30,8 mln HRK [16,6 mln PLN] zostanie wypłacony akcjonariuszom w formie dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom wpisanym do rejestru jako posiadacze praw do akcji na dzień, który przypada piętnastego dnia od dnia Walnego Zgromadzenia. Wypłata dywidendy nastąpi najpóźniej w ciągu kolejnych 15 dni od dnia ustalenia beneficjentów wypłaty dywidendy.

Na Walnym Zgromadzeniu zostanie również przedstawiona decyzja o wypłacie jednorazowej nagrody członkom Rady Nadzorczej za wynik operacyjny w 2012 roku. Świadczenie ma wynieść 1/10 nagrody przyznanej członkom Zarządu. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i jego zastępcy planuje się wypłacić 1/10 nagrody prezesa.

Źródło: business.hr

About Anna Erdmanska

KOMENTARZE