Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Kredyty na legalizację samowoli budowlanej

Chorwacja: Kredyty na legalizację samowoli budowlanej


W sierpniu 2011 r. chorwacki rząd wydał rozporządzenie w sprawie naliczania opłat za obiekty budowlane powstałe bez zezwolenia. Szacuje się, że takich budynków może być w Chorwacji nawet 150 tys. Rozporządzenie dotyczy Ustawy o legalizacji obiektów zbudowanych bez zezwolenia, która weszła w życie 10 sierpnia 2011 r. Przy obliczaniu należności bierze się pod uwagę takie kryteria jak: lokalizacja nielegalnie zbudowanego budynku, wartość terenu, sposób budowy, przeznaczenie obiektu, stopień zaawansowania budowy, całkowita powierzchnia budynku oraz zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego. Opłaty wynoszą od kilku do nawet kilkuset tysięcy chorwackich kun.
Obecny rząd stara się ułatwić mieszkańcom spłacenie tych należności, więc zaproponował przedłużenie terminu spłaty (wyznaczonego przez poprzednią ekipę rządzącą na 31 grudnia 2012 r.). Nowy minister budownictwa, Ivan Vrdoljak, uważa, że obowiązujące prawo dotyczące legalizacji bezprawnie zbudowanych obiektów musi zostać zmienione, gdyż cały proces przebiega zbyt wolno i generuje wielkie koszty. Jednym z pomysłów nowego ministra są tanie kredyty, które umożliwiłyby mieszkańcom spłatę należności. Opłaty za samowolę budowlaną nie są bowiem małe. Przykładowo: za dom z Zagrzebiu o powierzchni 200 m2 trzeba zapłacić ok. 100 000 HRK [ok. 60 000 PLN] – na opłatę składają się koszty dokumentacji, opłaty komunalne i kara za nielegalną budowę.

Tekst: seebiz.eu, business.hr, Poslovni dnevnik, Jutarnji list, Vjesnik, tłum. i red. Joanan Nowak

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE