Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Minister kultury zapowiada zmiany

Chorwacja: Minister kultury zapowiada zmiany


Nowa minister kultury w rządzie Kukuryku Koalicji – Andrea Zlatar – uważa, że przydział środków na kulturę nie może spaść poniżej dotychczasowego poziomu. Pierwszeństwo przy podziale środków, szczególnie jeśli zmniejszy się budżet, będzie miała współczesna artystyczna produkcja i wsparcie takich sektorów, jak audiowizualne media, kultura niezależna i przemysł wydawniczy.

Funkcjonowanie poniżej tego poziomu nie jest możliwe, do przyjęcia jest stopniowy wzrost, który w ciągu czterech lat podniesie nas od 1 do 1,4% – powiedziała Zlatar. Jako jeden z ważniejszych priorytetów podkreśliła debatę i nową ustawę o HRT [Hrvatska radiotelevizija] oraz nową ustawę o mediach.

Głównymi punktami nowej strategii stały się decentralizacja podejmowania decyzji i finansowania w dziedzinie kultury, której celem jest równomierny rozwój wszystkich regionów Chorwacji, pobudzenie partycypacyjnej polityki kulturalnej w podejmowaniu decyzji i przygotowaniu strategicznych dokumentów polityki kulturalnej na wszystkich poziomach. Zlatar uważa też, że trzeba stworzyć równoprawne warunki rozwoju kultury instytucjonalnej i niezależnej poprzez zmiany w sposobie finansowania, stworzenie niezależnych funduszy, pomnożenie źródeł finansowania i zmianę z jednorocznego cyklu finansowania na wieloletni.

Wspierano by projekty takie, jak: domy sztuki (międzynarodowy program artists in residence) czy szkółki kultury, nastawione na rozwój produkcji kulturalnej młodych oraz międzysektorowe połączenie kultury, gospodarki, technologii informatycznych i turystyki. Nowa minister uważa, że należy wprowadzić programy edukacyjne w kulturze, systematycznie powiązać sektor kultury i edukacji, kładąc nacisk na kształcenie o profilu artystycznym. Niezbędne są też zmiany legislacyjne w obrębie prawa autorskiego, szczególnie w odniesieniu do nowego kształtu dystrybucji artystycznych i kulturowych treści, ebooków, Internetu i nowych technologii.

Tekst i zdjęcie: hrt.hr, tłum. i red. S.C.

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE