Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja na 8. miejscu krajów najwięcej wydających na emerytury. Polska jeszcze wyżej w rankingu.

Chorwacja na 8. miejscu krajów najwięcej wydających na emerytury. Polska jeszcze wyżej w rankingu.

Reforma systemu emerytalnego powinna być priorytetem – swoją propozycję rozwiązania rosnących zobowiązań Republiki Chorwacji przedstawił Międzynarodowy Fundusz Walutowy chorwackiemu rządowi.

Wydatki z tytułu zobowiązań emerytalnych w Chorwacji w 2010 r. stanowiły 10,6% PKB – tym samym, Chorwacja znalazła się na 8. miejscu listy 52 państw, które wydają najwięcej pieniędzy z budżetu na świadczenia dla emerytów. Emerytury to największe koszty dla Ukrainy (17,7% PKB), Włoch (14,7% PKB), Austrii (13,9% PKB), Francji (13,3% PKB), Portugalii (12,7% PKB), Grecji (12,1% PKB) i Polski (11,3% PKB). Na udział wydatków na emerytury w produkcie krajowym brutto wpływ mają cztery czynniki: starzenie się społeczeństwa, warunki przechodzenia na emeryturę, stopa zastąpienia (miara wysokości emerytury w porównaniu do wysokości zarobków) i stopa osób w wieku produkcyjnym. Od roku 1970 do 1990 społeczeństwo się zestarzało, stopa zastąpienia się zmniejszyła, a wiek emerytalny został obniżony o 1 rok, co spowodowało wzrost wydatków na świadczenia dla emerytów.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy za najlepsze rozwiązanie uważa podniesienie wieku emerytalnego. Mężczyźni w Chorwacji powinni przechodzić na emerytury w wieku 65 lat, jednak dane statystyczne pokazują, że Chorwaci przestają pracować średnio w 61 roku życia, mając 32 lata stażu pracy, tym samym decydując się na tzw. wcześniejszą emeryturę. W 2011 r. na każdego emeryta przypadał tylko 1,21 pracujący. Średnia emerytura w 2011 r. stanowiła 37,55% średniego wynagrodzenia, podczas gdy dwa lata wcześniej ten stosunek wynosił 40,20%.

Tekst: tportal.hr, vecernji.hr, tłum. i red. Joanna Nowak

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE