Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Narodowy Tydzień ICT w Zagrzebiu

Chorwacja: Narodowy Tydzień ICT w Zagrzebiu

informatika - daily

Narodowy Tydzień ICT jest jedną z manifestacji, która ma przyczynić się do udziału Chorwacji w akcji zorganizowanej przez Komisję Europejską, której nadrzędnym celem jest wypełnienie luk w wykształceniu młodego pokolenia i obsadzenie kilku tysięcy wakatów związanych z przemysłem teleinformatycznym (Grand Coalition for Digital Jobs).

Jak stwierdzono podczas Narodowego Tygodnia ICT w Zagrzebiu, jeśli utrzymają się obecne tendencje, to przemysł IT zwraca się w kierunku eksportu, do czego potrzebnych będzie coraz więcej profesjonalnych informatyków.

Narodowy Tydzień ICT w Zagrzebiu, trwający od 8. do 14. kwietnia w swoim bogatym programie warsztatów oferuje między innymi: Dzień kariery z tematem przewodnim „Jak znaleźć pracę w Niemczech?”; panel dyskusyjny skierowany do studentów, planujących karierę w IT; obrady okrągłego stołu, za którym zostanie poruszony temat e-biznesu jako szansy dla gospodarki Chorwackiej; śledzenie lub wzięcie udziału w konkursie etycznego hakowania.

Celem powyższej inicjatywy, zrzeszającej przedstawicieli spółek, wspólnot akademickich, rządu i stowarzyszeń państwowych jest znalezienie rozwiązania dla narastającego problemu, jakim stał się deficyt specjalistów w branży informatycznej, a który według prognoz na przestrzeni dwóch kolejnych lat ma się zwiększyć i spowodować braki w kadrze pracowniczej, sięgającej nawet 9 tys. osób.

Jak powiedział przewodniczący Rady Wyższej Uczelni Algebra i jeden z inicjatorów Tygodnia ICT w Chorwacji, Hrvoje Balen, od zeszłego roku według szacunków Komisji Europejskiej liczba speców od IT w UE zmalała o prawie 30 %. W poprzednich latach wśród absolwentów chorwackich uczelni wyższych, studentów po inżynierskich studiach informatycznych było ok. 1,4 tys. Dziś, co jest rzadkością w Europie, liczba ta powoli rośnie, jednakże wciąż jest zbyt mała, aby wypełnić luki na rynku pracy związanym z technologią informacyjną.

Prezes firmy Business Intelligence i członek Niezależnego Chorwackiego Stowarzyszenia Eksporterów Oprogramowania CISEx, Dražen Oreščanin, podkreślił, że przemysł związany z oprogramowaniami powinien mieć dla kraju znaczenie strategiczne, ponieważ stale rośnie w siłę, z roku na rok zwiększając swój eksport netto, jak i liczbę pracowników. Szacuje się, że na przestrzeni najbliższych lat przemysł ten zatrudni ok. 15 tys. osób.

Konsultant biznesowy firmy Astra, Tajana Barančić, przedstawiła dane zgromadzone podczas analizy potencjału całego przemysłu oprogramowania w Chorwacji. Analiza ta potwierdziła, że firmy z branży ICT (62 grupy według NACE), powołując się na ostatnio dostępne dane finansowe, wygenerowały  w sumie 4,9 HRK (ok. 2,6 mln PLN) dochodu, co świadczy o wzroście dochodów o 9,2 % w stosunku do roku ubiegłego i roczny wzrost eksportu o 33 %, który w roku 2011 przekroczył zyski rzędu 1 mld HRK (ok. 530 mln PLN). Przemysł oprogramowania zanotował również wzrost osób zatrudnionych o 5,7 % w roku 2011 i wzrost dochodów z importu z 17 % w roku 2010 do 22 % w roku 2011.

Dyrektor operacyjny firmy analitycznej Bisnode, Nikola Nikšić, potwierdził, że chorwacki sektor informacyjno – komunikacyjny również w ubiegłym roku doskonale poradził sobie z kryzysem – w odróżnieniu od wielu innych, liczba zatrudnionych osób i dochody nie zmieniły się.

Firmy, które inwestują w nowe technologie osiągnęły ponadprzeciętny udział w zyskach i znacznie zwiększyły swoje zdolności kredytowe, co jest jednym z podstawowych wymogów dla jakichkolwiek działań finansowych, jak również do pozyskiwania partnerów zagranicznych lub brania udziału w poważnych krajowych lub zagranicznych przetargach.

Z kolei Dziekan Politechniki Zagrzebskiej, Slavica Ćosović-Bajić, wspomniała, że ważne jest, aby zawody związane z ICT stały się bardziej atrakcyjne w oczach młodych ludzi, którzy jako odpowiednio wyszkolona i doświadczona kadra, w przyszłości wejdzie na rynek pracy.

Źródło: tportal.hr

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE