Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Negatywne tendencje na rynku detalicznym

Chorwacja: Negatywne tendencje na rynku detalicznym

spadek - tech.wp.pl.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego [DZS], rzeczywisty spadek obrotów rynku detalicznego w 2012 roku wynosił 4,2 % w stosunku do roku 2011, kiedy to w indeksie nominalnym spadek wynosił tylko 0,9 %.

Obserwując obroty odzieżowej firmy NKD, tylko rynek detaliczny tekstyliów, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych sprzedawanych w specjalistycznych punktach zanotował rzeczywisty wzrost większy niż 11 %. Oświadczenie końcowe rynku detalicznego potwierdza oczekiwany spadek konsumpcji towarów trwałych i luksusowych, których obroty na rynku detalicznym od początku kryzysu ciągle spadają.

Potwierdza się także spadek sprzedaży pojazdów silnikowych o 27,1 % w skali roku. Konsumenci coraz rzadziej wydaja pieniądze na wyroby luksusowe, a konsumpcja idzie w stronę produktów, które są niezbędne do życia. Mianowicie, konsumpcja idzie w stronę zaspokojenia podstawowych potrzeb socjalnych, co widać w zwiększeniu obrotów dyskontów spożywczych o około 40 %.

W roku bieżącym nie oczekuje się regeneracji rynku detalicznego, ale przewiduje się, że stopa wzrostu będzie bardziej pozytywna niż w roku ubiegłym. Będzie to jednak w większym stopniu skutkiem wydajności okresu bazowego, głównie z powodu stosunkowo wysokiego tempa spadku w 2012 roku, niż tendencji pozytywnych. Przesłanką świadczącą o pozytywnych tendencjach konsumenckich jest regeneracja sektora realnego i rynku pracy, jednak biorąc pod uwagę negatywne oczekiwania w obu tych segmentach gospodarki, odbudowa rynku detalicznego może się nie udać.

Źródło: seebiz.eu

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE