Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Nierentowne autostrady

Chorwacja: Nierentowne autostrady

Całkowity wkład inwestycyjny Autostrad Chorwackich (HAC) w infrastrukturę drogową wyniósł od 2001 roku około 5 mld EUR. Znaczna część środków przeznaczona została na budowę nowych dróg, jednak kosztowne okazało się także utrzymywanie nowopowstałej infrastruktury. Tymczasem, łączny przychód z opłat drogowych pobieranych na autostradach w 2010 roku wyniósł niespełna 170 mln EUR.

Porównując całkowite dotychczasowe wydatki inwestycyjne na infrastrukturę drogową oraz korzyści finansowe płynące z opłat drogowych, okazuje się, że istniejąca sieć autostrad zacznie się zwracać dopiero po upływie 28 lat. Do tej pory Zarząd Autostrad Chorwackich unikał jednak ogłoszenia informacji dotyczących przychodów firmy oraz rentowności poszczególnych odcinków dróg szybkiego ruchu, które nadzoruje.

Do autostrad, których zarządcą jest firma HAC, należą: autostrada A1 – Zagrzeb-Split-Ravča, A3 – Bregana-Zagrzeb-Lipovac, A4 – Zagrzeb-Goričan oraz A5 – Beli Manastir-granica z Bośnią i Hercegowiną. Najtrudniejsza sytuacja jest na autostradzie A4, której zyski z opłat drogowych w 2010 roku wyniosły jedynie około 12 mln EUR, podczas gdy całkowity koszt jej budowy to ponad 560 mln EUR. Przy tym poziomie rentowności, koszty poniesione w procesie realizacji inwestycji zostaną pokryte dopiero po upływie 47 lat. Co więcej, według źródeł zbliżonych do Zarządu Autostrad Chorwackich, sytuacja pozostałych odcinków, w szczególności autostrady A5, może okazać się jeszcze gorsza.

Tekst: seebiz.eu, vecernji.hr, tłum. i red. Piotr Wojtłowski

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE