Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Planowana rozbudowa infrastruktury kolejowej

Chorwacja: Planowana rozbudowa infrastruktury kolejowej

Premier Zoran Milanović zapowiedział wzrost nakładów finansowych na inwestycje związane z rozbudową i modernizacją istniejącej infrastruktury kolejowej. Do 2018 roku planowane jest zakończenie prac nad budową największej części nowych linii kolejowych na nizinnych obszarach północnej i północno-wschodniej Chorwacji, które umożliwią aktywizację  handlową portu w Rijece oraz pięciokrotnie zwiększą jego obrót towarowy.

Koncepcja rządu zakłada budowę nowej linii kolejowej na odcinku Škrljevo-Skradnik-Ogulin, która częściowo pokrywałaby się z trasą starej linii kolejowej pomiędzy Plasą i Delnicą. Wartość planowanej inwestycji szacuje się na około 650 mln EUR, co stanowi i tak ponad trzykrotnie niższą sumę niż wcześniejszy projekt linii kolejowej biegnącej przez Dolinę Vindolską. Dodatkowo, priorytetami w planach Chorwackich Kolei Państwowych są budowa drugiej linii kolejowej pomiędzy Škrljevem i Šapjaną oraz budowa nowych dworców kolejowych w Rijece i Brajdicy. Całkowity koszt tych inwestycji może wynieść nawet miliard EUR. Rząd oraz Chorwackie Koleje Państwowe rozważają również budowę linii średnicowej w Rijece, jednak projekt ten znajduje się wciąż w fazie planowania.

Według aktualnych planów, pierwsza faza budowy linii kolejowej pomiędzy Škrljevem a Rijeką może rozpocząć się w 2015 roku. Projekt znajduje się w początkowej fazie jednak już zyskał akceptację mieszkańców Rijeki. Linia kolejowa przebiegać ma bowiem  przez gęsto zaludnione obszary miejskie, co ułatwi komunikację centrum z terenami podmiejskimi.

W opinii Ministra infrastruktury Sinišy Hajdaša Dončicia, przygotowany projekt rozbudowy sieci kolejowej jest optymalny, ponieważ umożliwia zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji oraz  pozwoli na skrócenie czasu trwania prac budowlanych.

– Na trasie od Ogulina do Karlovca i dalej przez Zagrzeb do granicy chorwacko-węgierskiej w Botovie planujemy budowę nowej sieci linii kolejowych. Wartość takiej inwestycji może wynieść od około 1,1 mld EUR w przypadku budowy tylko odcinka Ogulin-Zagrzeb, aż do około 2 mld EUR jeśli dodatkowo zrealizujemy projekt budowy obwodnicy kolejowej naszej stolicy oraz połączenia jej linią kolejową z przejściem granicznym w Botovie. Rozpoczęcie prac budowlanych planujemy na przyszły rok, natomiast zakończenie realizacji inwestycji na rok 2018. Głównym źródłem finansowania projektu będą środki z funduszy strukturalnych UE, które pokryją aż 75% całkowitych kosztów budowy – tłumaczy Siniša Hajdaš Dončić.

Kierownik zarządu Chorwackich Kolei Państwowych Darko Peričić również wskazuje na planowaną rozbudowę sieci kolejowej poprzez połączenie Rijeki, Zagrzebia oraz Botova, jako priorytetowy projekt infrastrukturalny najbliższych lat.

– Z nową koncepcją rozbudowy sieci kolejowej na obszarach nizinnych będziemy w stanie w relatywnie krótkim czasie zwiększyć nawet pięciokrotnie obrót towarowy portu w Rijece. Dla Rijeki bardzo ważna będzie także nowa linia kolejowa z Ogulina do Zagrzebia, na trasie której podróż trwa obecnie aż dwie godziny. Dzięki nowym szynom pociągi będą mogły osiągać prędkości nawet do 200 km/h, co skróci podróż między tymi dwoma miastami tylko do 30 minut. W efekcie podróż z Rijeki do stolicy będzie trwała tylko około 2 godziny, co bezpośrednio przełoży się również na wzrost liczby towarów przewożonych na tej trasie – tłumaczy Peričić.

Całkowity koszt planowanych inwestycji infrastrukturalnych na odcinku Ogulin – Botovo, w tym koszt budowy nowych linii kolejowych, obwodnicy Zagrzebia oraz nowych stacji kolejowych może wynieść ponad 3,75 mld EUR, co stanowić będzie jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii Chorwacji.

 

Źródło: seebiz.eu 

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE