Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Podsumowanie trzech miesięcy w Unii Europejskiej
Chorwacja w UE - tportal.hr

Chorwacja: Podsumowanie trzech miesięcy w Unii Europejskiej

Po wstąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej 1 lipca nikt na przejściach granicznych ze Słowenią i Węgrami nie pyta podróżników, czy mają coś do oclenia. Na 37 przejściach granicznych, wśród których jest również Bregana, wprowadzono jedną, wspólną kontrolę graniczną. Tymczasem, trzy miesiące po wstąpieniu do Unii na przejście w Macelju nic się nie zmieniło chociaż policja ogłosiła, że w ciągu trzech miesięcy zostanie wprowadzona jedna, wspólna kontrola graniczna jeszcze na kolejnych 11 przejściach granicznych.

Życie mieszkańców terenów przygranicznych uległo zmianie po wstąpieniu Chorwacji do Unii, a szczególnie tych, którzy mają ziemię po drugiej stronie granicy. Do dziś nie została ustalona umowa między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Rolnictwa i Urzędem Celnym w kwestii transportu żniw w celach handlowych i dla potrzeb własnych z ziemi, która znajduje się już  na terenie BiH.

Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Vesna Pusić twierdzi, że największą zmianą po wstąpieniu do Unii jest dostęp do unijnych funduszy. Niestety nie zostały otwarte nowe punkty informacyjne, chociaż wielkie zainteresowanie wykazuje brak doinformowania obywateli w tej kwesti. W Zagrzebiu tygodniowo przyjmuje się setki mieszkańców, którzy potrzebują informacji na tematy związane z Unią.

Trzy pierwsze miesiące w Unii to przede wszystkim spór z Komisją Europejską w związku z Lex Perković, o czym możemy przeczytać w artykule: Unia grozi sankcjami za „Lex Perković.

Obiektywne wskaźniki dotyczące bezrobocia, produkcji przemysłowej i konsumpcji nie wykazują żadnych zmian. Nie nastąpiło również obiecane zmniejszenie cen żywności.

Pojawił się za to problem dotyczący produkcji jaj, ponieważ farmerzy nie spełniają wymogów Unii odnośnie sprzętu. Około 95% farmerów powinno wymienić klatki dla kur, przy czym koszt wymiany klatki dla jednej kury wynosi co najmniej 20 EUR.

Źródło: tportal.hr, tportal.hr

About Alicja Samolewicz

KOMENTARZE