Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Porozumienie Kolei Chorwackich ze związkami zawodowymi

Chorwacja: Porozumienie Kolei Chorwackich ze związkami zawodowymi

chorwackie koleje - PIXSELL

Zarząd Kolei Chorwackich i trzy Związki Zawodowe podpisały aneks do zbiorowej umowy, dzięki której obu stronom udało się dojść do porozumienia. Na mocy podpisanej umowy pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacenia premii i bonusów świątecznych. Ponadto, z powodu wciąż pogłębiającego się kryzysu, stawka godzinowa nie zostanie podniesiona.

Jeżeli z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub gospodarczych zniknie potrzeba na wykonywanie pewnych obowiązków, a co za tym idzie – na utrzymywanie etatów bezpośrednio z nimi związanych, pracodawca ma prawo do zmniejszenia liczby zatrudnionych. Jednakże, w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do płacenia zwolnionemu pracownikowi wcześniejszej emerytury.

Ustalono także, że w 2013 roku pracodawca nie będzie zobowiązany do podwojenia kwoty rzędu 1,2 mln HRK (ok. 654 tys. PLN), która została przyznana związkom zawodowym na poprawę poziomu życia i organizację sportowych spotkań pracowników.

Zmieniono również artykuł traktujący o ubezpieczeniu zdrowotnym. Mianowicie, obowiązkiem pracodawcy będzie podpisanie umowy w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego na najniższą kwotę, która została na ten cel wyznaczona. Natomiast, jeśli nie uda się podpisać powyżej wspomnianej umowy, pracownik będzie zmuszony pokryć wszystkie koszty związane z opieką medyczną z własnej kieszeni.

Artykuł mówiący o wysokości jednorazowych wypłat dla pracowników należących do Funduszu Kolejowego, które jak na razie nie mogą być wyższe niż 4 tys. HRK brutto (ok. 2,1 tys. PLN brutto), również uległ zmianie. W rzeczy samej, jeśli regulamin Funduszu Kolejowego przyzna pracownikowi kwotę w wysokości niższej niż 4 tys. HRK, wówczas prawo działa na korzyść pracownika.

 

Źródło: hr.seebiz.eu

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE