Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Recesja na rynku budowlanym

Chorwacja: Recesja na rynku budowlanym


Według danych Chorwackiego Urzędu Statystycznego [DZS], w grudniu 2011 roku wydano tylko 862 pozwolenia na budowę, co stanowi 11,5% spadek względem tego samego okresu poprzedniego roku.

Pomimo wzrostu o 3,4% liczby pozwoleń na budowę obiektów o charakterze innym niż mieszkaniowy, ogólna tendencja na rynku budowlanym pozostaje silnie ujemna. Wpływa na to spadek o 14,2% liczby decyzji o lokalizacji nowych inwestycji o charakterze mieszkalnym, które stanowią 82,1% całości inwestycji na rynku. Jeśli chodzi o rodzaj prac budowlanych, 82,5% wydanych zezwoleń dotyczy budowy nowych nieruchomości, podczas gdy zaledwie 12,8% to wszelkie działania rewitalizacyjne oraz renowacyjne.

Obserwowany przez cały 2011 rok spadek liczby wydawanych pozwoleń na budowę wpływa na negatywne prognozy na najbliższe miesiące. Dodatkowo przyczynia się do tego ciągłe spowalnianie gospodarki Chorwacji, wzrost bezrobocia oraz pesymizmu, które wpływają na zwiększenie niepewności wśród potencjalnych nabywców nieruchomości. W grudniu 2011 zanotowano 3,7% spadek liczby zatrudnionych w budownictwie w stosunku do października tego samego roku (1 180 osób przestało pracować w tym sektorze a miesięczny spadek wyniósł 1,42%). Obserwowany spadek zatrudnienia w budownictwie jest najwyższy od stycznia 2010 roku, podczas gdy ogólna tendencja pozostaje ujemna od 28 miesięcy.

 

Tekst: seebiz.eu, tłum. i red. Piotr Wojtłowski

 

 

 

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE