Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Rośnie liczba użytkowników płatnej telewizji i szerokopasmowego internetu

Chorwacja: Rośnie liczba użytkowników płatnej telewizji i szerokopasmowego internetu

40% gospodarstw domowych w Chorwacji posiada dostęp do płatnej telewizji i szerokopasmowego internetu, podczas gdy rynek usług telefonicznych odnotowuje dalszy spadek przychodu. Spowodowane jest to zmniejszoną siłą nabywczą i rozwojem nowych usług w szczególności opartych na przesyłaniu danych.

Jak podaje Chorwacka Agencja ds. Telekomunikacji [Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – HAKOM]  o wzroście rynku szerokopasmowego internetu  świadczą dane pokazujące, że  pod koniec pierwszego kwartału 2012 roku liczba przyłączy do szerokopasmowego internetu wynosiła 1,179.207 co stanowiło niemal 3% wzrost w stosunku do poprzedniego okresu.

W sektorze usług telefonii stacjonarnej, w części dotyczącej świadczenia usług telefonicznych, wiodące miejsce nadal zajmuje Chorwacka Telekomunikacja [Hrvatski Telekom], ale do 43% wzrósł udział nowych operatorów wynajmujących linie telefoniczne i świadczących usługi swoim klientom.

Chociaż dochody sektora telefonii komórkowej wciąż w większości opierają się na usługach telefonicznych to w celu utrzymania poziomu przychodów operatorzy sieci komórkowych coraz częściej decydują się na rozwój szerokopasmowego dostępu do internetu. Potwierdzają to dane zebrane na rynku łączności elektronicznej, pokazujące wzrost liczby użytkowników o ponad 7%  pod koniec pierwszego kwartału 2012 w stosunku do końca ubiegłego 2011 roku, co zbliża Chorwacje do średniej UE.

Jak podaje HAKOM największy potencjał dla rynku szerokopasmowego internetu dotyczy sieci stacjonarnej, gdzie ilość przyłączy wynosi jedynie ok. 20%

Również coraz więcej użytkowników decyduje się na odbiór telewizji za pośrednictwem telewizji kablowej, satelitarnej lub operatora IPTV, chociaż ten segment rynku jest jeszcze niewykorzystany, ponieważ aż 60% gospodarstw domowych odbiera telewizję za pomocą przekaźników naziemnych

Źródło: vecernji.hr, bankamagazine.hr

 

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE